השקפה ביהדות- "עמידה בניסיון"

ן. "סיפור על רבי יוסי בן קיסמא", "סיפור על רבי חנינא בן תרדיון" המבאר כיצד עמידה בניסיון הביאה להבטחה של רבי יוסי בן קיסמא שרבי חנינא בן תרדיון יכנס לגן עדן...

"עמידה בניסיון - כניסה לחיי עולם הבא"


במסכת עבודה זרה יח, א מספרת  הגמרא:

 תנו רבנן כשחלה רבי יוסי בן קיסמא הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו אמר לו חנינא אחי אי אתה יודע שאומה זו רומא מן השמים המליכוה שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו ועדיין היא קיימת, ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהלות ברבים וספר מונח לך בחיקך?!

 

אמר ר' יוסי בן קיסמא לר' חנינא – "שמעתי שאתה הולך ומסכן את עצמך, והולך ולומד תורה ברבים... אתה לא יודע שהרומאים גזרו שלא ללמוד תורה?! אתה מסכן את עצמך ואת התלמידים. מה אתה עושה?!"

 

אמר לו: "מן השמים ירחמו".

אמר לו: "אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מן השמים ירחמו? תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש".

 

וכך היה, שרפו את רבי חנינא בן תרדיון עם ספר תורה באש.

 

מסתיימת השיחה. ר' חנינא מקבל את הנזיפה מר' יוסי בן קיסמא, ופונה אליו בשאלה

אמר לו: רבי מה אני לחיי העולם הבא יש לי חלק לעולם הבא?"

אמר לו: "כלום מעשה בא לידך?" - עשית פעם משהו טוב?

אמר לו: "כן, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחלקתים לעניים"...

 

נסביר על פי אחת הדעות מה היה כאן:

ר' חנינא בן תרדיון היה גזבר צדקה הוא יצא לקניות לסעודת פורים, והוא שם לעצמו בשקית 1800 ₪ לקניות.

בדרך פגש בכמה עניים, ואת הכסף שהיה לו בכיס, הוא נתן לעניים. הוא רק לא שם לב, שאת הכסף שהוא נתן לעניים, זה היה כסף פרטי שלו, שהוא לקח לסעודת פורים.

כשהוא בא לקנות מצרכים לסעודת פורים, הוא הוציא את השקית, והתברר שבשקית יש לו את כספי צדקה (הוא לקח בטעות מהכסף שלו וחילק לעניים).

בעצם הוא יכל לגבות, מהשקית של הצדקה, ולשים בשקית של פורים. -הוא אמר – "לא!... חילקתי את הכול לצדקה!

אמר לו ר' יוסי בן קיסמא: "אם כן מחלקך יהי חלקי ומגורלך יהי גורלי!".

עד כאן הגמרא.

 

היערות דבש , לר' יהונתן אייבשיץ (חלק א, דרוש ז – דרשת התעוררות לגירוש פרג), ושואל שאלה עצומה על דברי הגמרא הזאת:

אני לא מבין ... מאיפה ר' יוסי בן קיסמא יודע, למי יש חלק לעולם הבא ולמי לא? מה, הוא ממונה על העולם הבא?! אולי הוא יחטא באיזה עוון, בעוד שלוש שנים, שיזרוק אותו מהעולם הבא?!

 

והוא עונה תשובה:

בהתחלה הוא מבאר, שכל העניין הזה היה, אם הוא יעמוד בניסיונות של יסורין, כאשר הרומיים ייסרו אותו...

לכן התנהל שם דיון... היות והוא למד תורה בציבור, בזמן שרומא גזרה שלא ללמוד תורה... אחת השאלות שהוא שאל אותו הייתה, אם הוא יוכל לעמוד בייסורים. לכן הוא שאל אותו "עמדת פעם בניסיונות קשים?"

והוא אמר לו "כן, עמדתי פעם בניסיון"...

 

בין הדברים שמבאר ר' יהונתן אייבשיץ,

אמר לו ר' יוסי בן קיסמא לר' חנינא בן תרדיון – אתה שואל מה אני לחיי העולם הבא?! תדע לך, שכדי לקבל חלק בעולם הבא יש תנאי!

 

מהו התנאי?

 

נְקִי כַפַּיִם – אתה תנא גדול... אתה ראש ישיבה... עברת פעם ניסיון של כסף?

אמר לו כן , התחלפו לי מעות... שם עמדתי בניסיון!

אמר לו – אם עמדת בניסיון הזה, יש לך חלק לעולם הבא!

 

על פי מה הוא קבע את זה?

 

כי דוד המלך אמר – "מִי יַעֲלֶה בְהַר ה' וּמִי יָקוּם בִּמְקוֹם קָדְשׁוֹ... נְקִי כַפַּיִם..." - אם עמדת בניסיון של ניקיון כפים, ועמדת בו בגבורה אתה בן עולם הבא!

אמר לו ר' יוסי בן קיסמא: "לא אני אומר את זה ולא אני קובע... דוד המלך אמר זאת בפירוש!

 

מוכיח ר' יהונתן אייבשיץ מהמילים בסיפור:

בשאלתו "כלום מעשה בא לידך" – האם נידבק לך פעם משהו ליד?!  האם היה לך ניסיון שכסף הגיע לך לידיים והייתה לך התלבטות "האם להושיט אותו לכיס, או להחזיר אותו בחזרה?"

אמר לו – "כן, היה לי ניסיון".

אמר לו ר' יוסי – אם ככה, יש לך חלק לעולם הבא!...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏