מצוות- "מצווה גוררת מצווה"

מצווה". אם לאחר מכן עשית מצווה להווי ידוע שהדבר מעיד שהמעשה הקודם היה אף הוא מצווה... "סיפור על רבי יוסי בן קיסמא ורבי חנינא בן תרדיון" המבואר על פי שיטת ה'ברכת אברהם' מסלונים על פי היסוד הזה...

"מצווה  גוררת מצווה"


במסכת עבודה זרה יח, א מספרת  הגמרא:

 תנו רבנן כשחלה רבי יוסי בן קיסמא הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו אמר לו חנינא אחי אי אתה יודע שאומה זו רומא מן השמים המליכוה שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו ועדיין היא קיימת, ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהלות ברבים וספר מונח לך בחיקך?!

 

אמר ר' יוסי בן קיסמא לר' חנינא – "שמעתי שאתה הולך ומסכן את עצמך, והולך ולומד תורה ברבים... אתה לא יודע שהרומאים גזרו שלא ללמוד תורה?! אתה מסכן את עצמך ואת התלמידים. מה אתה עושה?!"

 

אמר לו: "מן השמים ירחמו".

אמר לו: "אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מן השמים ירחמו? תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש".

 

וכך היה, שרפו את רבי חנינא בן תרדיון עם ספר תורה באש.

 

מסתיימת השיחה. ר' חנינא מקבל את הנזיפה מר' יוסי בן קיסמא, ופונה אליו בשאלה

אמר לו: רבי מה אני לחיי העולם הבא יש לי חלק לעולם הבא?"


אמר לו: "כלום מעשה בא לידך?" - עשית פעם משהו טוב?


אמר לו: "כן, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחלקתים לעניים"...

 

נסביר על פי אחת הדעות מה היה כאן:

ר' חנינא בן תרדיון היה גזבר צדקה הוא יצא לקניות לסעודת פורים, והוא שם לעצמו בשקית 1800 ₪ לקניות.


בדרך פגש בכמה עניים, ואת הכסף שהיה לו בכיס, הוא נתן לעניים. הוא רק לא שם לב, שאת הכסף שהוא נתן לעניים, זה היה כסף פרטי שלו, שהוא לקח לסעודת פורים.

כשהוא בא לקנות מצרכים לסעודת פורים, הוא הוציא את השקית, והתברר שבשקית יש לו את כספי צדקה (הוא לקח בטעות מהכסף שלו וחילק לעניים).


בעצם הוא יכל לגבות, מהשקית של הצדקה, ולשים בשקית של פורים. -הוא אמר – "לא!... חילקתי את הכול לצדקה!


אמר לו ר' יוסי בן קיסמא: "אם כן מחלקך יהי חלקי ומגורלך יהי גורלי!".

עד כאן דברי הגמרא.

 

 

 ה'ברכת אברהם' מסלונים, אומר יסוד:

לאחר הנזיפה שקיבל ר' חנינא בן תרדיון מר' יוסי בן קיסמא, אמר ר' חנינא – "קיבלתי את הנזיפה, אבל אחרי שנזפת בי, האם בגין הזכויות שאני מלמד תורה ברבים, על זה יהיה לי חלק בעולם הבא?"

 

או שמא כיוון שלימדתי תורה ברבים, תוך סיכון, ולדברך אני לא נוהג כדין... האם על זה באמת לא יהיה לי חלק לעולם הבא ?

שואל אותו ר' יוסי: "כלום מעשה בא לידך?"

כי הרי המשנה באבות אומרת (פרק ד, ב): "מִּצְוָה גּוֹרֶרֶת מִצְוָה, וַעֲבֵרָה גוֹרֶרֶת עֲבֵרָה" – האם כשגמרת את השיעור, באה לך מצווה אחרי זה?

 

אמר לו – "כן... סיימתי את השיעור, והתחלפו לי מעות..."

אמר לו – "אם התחלפו לך מעות, משמע שזו מצווה וכיוון שמצווה גוררת מצווה!


משמע שלמפרע הלימוד שלך היה אף הוא מצווה – ותקבל שכר על זה!"... 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏