השקפה בחינוך- מה אתה מקרין לילד שלך?

?. "כיצד ההורים משפיעים על הילדים?. "סיפור על הרב משה פיינשטיין" שבדק מדוע לשני אנשים שעברו את אותם הניסיונות, לאחד יצאו ילדים טובים ויראי ה', ולשני ילדים שירדו מן הדרך?. ומסקנתו הנפלאה...

מה אתה מקרין לילד שלך?


סיפור שמופיע באחד מהספרים של הגאון, ר' משה פינשטיין:

הוא עכב אחרי שני אנשים. בתקופה שלו בארה"ב.

הראשון היה יהודי שלא הסכים לעבוד בשבת - פוטר באופן אוטומטי ביום ראשון מהעבודה שלו.

השני אף הוא עבר את אותו הניסיון וגם הוא עמד בו בגבורה.

הוא מספר שלשתי המשפחות שהוא עכב אחריהם - לראשון יצאו ילדים ''פרחים'' – תלמידי חכמים ויראי שמים.

ולשני רח"ל, יצאו לו ילדים שירדו מן הדרך.

 

מעיד על עצמו הרב משה פיינשטיין ואומר: "הלכתי לבדוק למה?! הלא שניהם עברו את אותם הניסיונות, למה לזה יצאו ילדים טובים ויראי ה', ולזה ילדים שירדו מן הדרך?

 

אמר ר' משה פינשטיין - כי אחד, כשחזר הביתה, שפיטרו אותו מהעבודה ביום ראשון, אמר:  "אהה, ברוך ה', זכיתי שפיטרו אותי לכבודו של שבת, ברוך ה' זכיתי!"  יהי רצון שהקב"ה ייתן לי כוחות נוספים לעמוד בניסיונות אחרים!"...

 

לעומתו, השני חזר הביתה והתלונן -  ''שוב פעם פיטרו אותי, אפשר להשתגע!!!''.

 

השאלה מה האדם מקרין לילדים שלו? –  אם הוא מקרין לילדים שלו שמחה בעבודת ה' – "אני עובד את ה' ואני שמח שכך!" – מובטח לו שזה ישפיע על ילדיו לטווח ארוך...

 

 אך אם הוא מקרין לילדים שלו 'כפייה דתית' בזה שהוא עובד ה' – מה כבר אפשר לצפות שיצא מהילד?!

ילד כזה רואה שהדת היא משהו מאוס – לא רק שהוא מתרחק ממנה, אלא סופו שיבעט בה...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏