חיי שרה- המהות של האבא עוברת לבנים

"שיחה לפרשת חיי שרה". איך יתכן שאברהם מעדיף לקחת בת מעובדי עבודה זרה?! והתמיהה היותר גדולה, והלא ההצעה שעומדת מנגד היא ביתו של אליעזר שכל התורה של אברהם אבינו עברה לאליעזר. וחז"ל אומרים – זיו איקונין שלו – הוא קיבל צורה של אברהם אבינו?!. ביאור נפלא של הכלי יקר... "דרשה לפרשת חיי שרה"

 המהות של האבא עוברת לבנים

 

כותב הרמב"ן בפרשת ניצבים:

"פן יש בכם" - שרש רע שיפרח וישגה ובימים הבאים יוציא פרחים רעים ויצמיח מרורות וזה על אשר איננו פה עמנו היום כי האב שרש והבן נצר משרשיו יפרה והזכיר השרש לומר כי הוא יכול להביא באלה הדורות הבאים שהשרש » אשר ממנו יצמחו הוא לפניו היום והוא בא בברית ובאלה הזאת ואמר פרה ראש לרמוז כי משרש מתוק לא יצא מר וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד ולא הרהר כלל בע"ז לא יוליד מודה בה ואל תקשה עלי בזה מן הכתוב (יחזקאל יח י) והוליד בן פריץ כי אמת הדבר וסוד גדול לא אוכל לפרש בו.

 

אומר הרמב"ן - דע לך, אם אתה רואה שיש אחד שהלך לעבוד עבודה זרה, אתה יודע מאיפה זה מתחיל?

זה מתחיל מהשורש. השורש הוא האבא.

 

בפרשת השבוע - חיי שרה, שולח אברהם אבינו את אליעזר, למצוא שידוך לבנו. הוא מזהיר אותו ומשביע אותו (בראשית כד, ג-ד): "לֹא תִקַּח אִשָּׁה לִבְנִי מִבְּנוֹת הַכְּנַעֲנִי... כִּי אֶל אַרְצִי וְאֶל מוֹלַדְתִּי תֵּלֵךְ" – בשום פנים ואופן אתה לא לוקח אישה לבן שלי מכאן, מתושבי כנען, אתה הולך אל ארצי ואל מולדתי!.

 

שואל הכלי יקר:

איך יתכן שאברהם מעדיף לקחת בת מעובדי עבודה זרה?! 

והתמיהה היותר גדולה, והלא ההצעה שעומדת מנגד כשידוך ליצחק אבינו היא ביתו של אליעזר עבד אברהם זה שהתורה מעידה עליו שהוא דולה ומשקה, מתורת רבו. כל התורה של אברהם אבינו עברה לאליעזר.

וחז"ל אומרים – זיו איקונין שלו – הוא קיבל צורה של אברהם אבינו.

 

תורתו של אברהם אבינו, אין לנו מושג מה גודלה, רק מסכת עבודה זרה של אברהם אבינו, 400 פרקים! וכל התורה של אברה אבינו, נמצאת אצל אליעזר.

 

אליעזר בא ואומר – יש לי בת, אני רוצה לחתן את הבת שלי עם הבן שלך - מה הבעיה?! אברהם היה צריך 'לקפוץ' על שידוך שכזה (ובפרט שהאלטרנטיבה היא ממשפחה של עובדי עבודה זרה)?!

 

אומר לו אברהם – אתה ארור ואני ברוך, ואין ארור מתדבק בברוך!.

 

אברהם אבינו מבהיר לו: אתה לא יכל להתחתן איתי, אין ארור וברוך ביחד!

 

נחשוב לרגע היכן נאמר 'ארור' על אליעזר? 

כשנח קילל את חם, ואמר לו (בראשית ט, כה): "אָרוּר כְּנָעַן עֶבֶד עֲבָדִים יִהְיֶה לְאֶחָיו..."כמעט 500 שנים חלפו מאותו 'ארור' - ועדין הוא אומר לו ''אתה ארור'', הקללה עדין מושרשת? הייתכן?!

 

התשובה היא:

כן. כי אם לנח יצא בן כמו חם, שהמידה שלו היא צרות עין, היא קמצנות, אז המידה הזאת מחלחלת בקרב הילדים שלו, מהמידה הזאת אי אפשר להשתחרר!.

 

הראיה לכך נמצאת בחומש שמות יז, א:

 אומרת התורה: "כִּי תָבֹאוּ אֶל אֶרֶץ כְּנַעַן..." לשם מה מדגישה התורה דווקא את כנען? הרי ישבו שם עוד שישה עמים?!

 

אלא שהתורה מבקשת לא ללכת אחרי כנען כיוון שכולם צרי עין. 

 

ונשאל: איך צרי עין? כמה דורות חלפו מאז?

 

אלא המידה הזאת, של צרות עין, עוברת מדור לדור. כל הכנענים קמצנים, כל המידות המושחתות יש בהם.

 

זהו שאומר אברהם אבינו – מידות עוברות בירושה!, עבודה זרה לא עוברת בירושה.

 

אם האבא עובד עבודה זרה, לא בהכרח שהבן יעבוד עבודה זרה.

 

הראיה לזה:

אליעזר עבד אברהם, מגיע לבית של בתואל . בתואל ולבן, כולם עובדי עבודה זרה. מגיע אליעזר עבד אברהם, אומר לו לבן (בראשית כד, לא): "וְאָנֹכִי פִּנִּיתִי הַבַּיִת וּמָקוֹם לַגְּמַלִּים" מבאר רש"י - פניתי הבית - מעבודת  אלילים.

 

ונשאל: מה אתה מפנה?, זה האלוהים שלך?!

אומר לבן אם יש כסף - שילך האלוהים לכל הרוחות והשדים... 

 

מי זורק את האלוהים שלו?! הרי אתה מאמין באלוהים שלך?!

אמר לבן – האלוהים שלי זה הדולרים. מי שנותן דולרים, אני מאמין בו... 

 

יוצא איפה, מבין אברהם אבינו, שאמונה היא דבר ששייך לשכל - לא עוברת בירושה. 

 

לא בהכרח שלאבא שיש שכל כזה - מאמין באלוהים מסוים - הילד ילך בעקבותיו. יתכן והבן יהיה מנת משכל שונה והוא יאמין באלוהים אחר.

 

לעומת זאת - מידות עוברות בירושה!.

 

אם אברהם אבינו, אבי האומה הישראלית, היה רחמן, אז כל עם ישראל רחמנים.

 

אומרים חז"ל – המידות שיש לעם ישראל רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים - אלה המידות שלהם!

 

הבה נתבונן, כמה שנים אנחנו אחרי אברהם אבינו? - 3800 שנה.

ובכל זאת יש לנו מידה של רחמים, מאברהם אבינו. אם קורה משהו בעולם, מי הראשונים ששולחים עזרה - עם ישראל. מיד שולחים מטוסים, עם ציוד וכוח רפואי.

 

האם ראיתם פעם את שוויץ, שהציעה עזרה לאיזה מדינה, שרקד לה איזה בנין?..

''אדוני לא נותן עזרה, אצלנו עזרה עולה כסף, אנחנו לא נותנים עזרה לשום דבר''.

הם לא שולחים שום דבר, רק ישראל החלוצה הראשונה! 

כיוון שישראל רחמנים, זה עובר בירושה לדורות הבאים. 

 

אומר אברהם אבינו – המידות עוברות בירושה, אני לא מוכן בשום פנים ואופן, לקחת מבנות הכנעני. 

בנות הכנעני, המידות המושחתות שלהם, עוברות הלאה. עבודה זרה, לא חייבת לעבור הלאה.

 

אם ככה הבנו, אומר הרמב"ן -  המידה של ילד, נמצאת בלידה, המהות של האבא עוברת לבנים...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏