ספירת העומר- קרבן העומר ומנחת סוטה

"ספירת העומר דבר תורה קצר". אַל תְּהִי מִצְוַת הָעֹמֶר קַלָּה בְּעֵינֶיךָ - שֶׁעַל יְדֵי מִצְוַת הָעֹמֶר עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שָׁלוֹם בֵּין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ. היתכן?! וכי קרבן העומר עושה שלום בין איש לאשתו?! - מנחת סוטה היא העושה שלום בין איש לאשתו?!... ביאור נפלא כל "הקשר בין קרבן העומר ומנחת סוטה"

קורבן העומר ומנחת סוטה


אומרים לנו חז"ל – אַל תְּהִי מִצְוַת הָעֹמֶר קַלָּה בְּעֵינֶיךָ...

 

נשאלת השאלה:

למה שמצוות העומר תהיה קלה בעיננו?!

 

מספרת הגמרא במסכת פסחים ג, ב:

יוחנן חקוקאה נפק לקרייתא חזר לעיר כי אתא אמרו ליה חיטין נעשו יפות? - שאלו אותו:  ר' יוחנן, האם התבואה הצליחה?!

אמר להם שעורים נעשו יפות – השעורים הצליחו! (הוא לא רצה להגיד שהתבואה לא הצליחה).


אמרו ליה צא ובשר לסוסים ולחמורים דכתיב (מלכים א ה-ח): "השעורים והתבן לסוסים ולרכש.

 מאי הוי ליה למימר אשתקד נעשו חיטין יפות אי נמי עדשים נעשו יפות - מה מעניין אותנו שהשעורה הצליחה?!

רואים מכאן, שהשעורה מבטאת מאכל בהמות.

 

גם במנחת העומר, אומרת הגמרא במסכת סוטה טו, ב':

כשסוטה מביאה קרבן מן שעורים להורות - כשם שמעשיה מעשה בהמה כך קרבנה מאכל בהמה!

רואים גם כאן, שהשעורה מבטאת מאכל בהמות.

 

אם ככה, אדם שואל את עצמו:

מדוע הקב"ה דווקא מהיבולים החדשים, בוחר להביא שעורה לתוך העזרה? הלא היא מאכל בהמות?!

 

אומרים חז"ל: – אל תזלזל בזה! אעפ"י שזה מאכל בהמה כי יש בה משהו נעלה -  שֶׁעַל יְדֵי מִצְוַת הָעֹמֶר עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שָׁלוֹם בֵּין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ

 

שאלה מתבקשת:

קרבן העומר עושה שלום בין איש לאשתו?! - מנחת סוטה היא העושה שלום בין איש לאשתו?!

 

מבאר ה'עץ יוסף', בביאורו למדרש:

קרבן העומר עושה שלום בין איש לאשתו, אין הכוונה בין ראובן לשרה, או בין יצחק לרבקה... אלא קרבן העומר עושה שלום בין הקב"ה לישראל.


קרבן העומר הוא מעין מנחת סוטה. 


כשם שמנחת סוטה הייתה מבררת מה הייתה כוונת הסוטה כשנסתרה עם זר, כך מנחת העומר מבררת מה הייתה הסיבה לעבודה זרה שעבדו בני ישראל במצרים. ועל ידה מתברר שאת העבודה זרה הם עבדו מפחד המצרים ולא כי רצו לסגוד לה - הם עבדו בחיצוניות, ולא עבדו אותה בפנימיות...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏