אירוסין - "שידוך על באר המים"

"אירוסין דבר תורה קצר". "מדוע אבותינו הקדושים מצאו את השידוך שלהם דווקא על יד באר המים?". "רעיון לומר בוורט" המורה דרך לבני הזוג הבאים בקשרי השידוכין איך להגיע לחתונה דווקא מבאר המים...

"שידוך דווקא על באר המים"

מעניין לראות שכל האבות מצאו את השידוך בהקשר לבאר המים.

שרה אימנו מתוודעת לאברהם אבינו כאשר דמותה משתקפת במים והוא אומר לה: "הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה את"

כמו כן בשידוך ליצחק אבינו מוצא העבד אליעזר את רבקה אימנו על באר המים "לעת ערב לעת צאת השואבות".

יעקב אבינו אף הוא עומד על הבאר ומוצא את רחל אימנו בת לבן והוא ללא מאמץ גולל את האבן מעל פי הבאר.

אף משה רבנו מציל את ביתו של יתרו כהן מדיין שלבסוף הייתה גם אשתו הלא היא אשתו ציפורה מיד הרועים דווקא על באר המים במדיין.
 
ונשאלת השאלה: 
מדוע אבותינו מצאו את נשותיהן ליד באר המים?

והתשובה בכולן אחת היא:
 
רצתה התורה (תורה - מלשון הוראה) לתת לנו מבט ל-"שידוך אמיתי ונכון". ודווקא על יד הבאר נמצא השידוך כיוון שבכרי להפיק תועלת מן הבאר צריך להתכופף!

יש כאן הוראה לנו ליחסים בין אדם לחברו ובפרט לשידוך שיביא בעטיו חתונה:
אם כל אחד מבני הזוג יתכופף קמעא אל האחר יוותר על חלק מעקרונותיו (למרות כל המטען וההנהגות שכל אחד מביא מהבית שלו) אזי מובטחת כאן חתונה...

נאחל לחתן והכלה המאורסים שיגיעו לחתונה מתוך וויתור הדדי (לא בחפצי שמים כמובן...) ידעו שחלק מ"חלומות הילדות" ינטשו לטובת זוגיות טובה, איתנה וארוכת שנים...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏