שבע ברכות- "למה מפריעים לחתן לדבר?"

"דבר תורה לאירוסין". למה מפריעים לחתן שרוצה הוא לדבר?. מה המקור למנהג הזה? "סיפור על ויכוח בין שני רבנים שכתב ר' שלמה קלוגר. ו- "הקשר בין מעמד החופה למעמד הר סיני"

"מדוע מפריעים לחתן לדבר?"


מעמד הר סיני, היה נישואין בין הקב"ה לכנסת ישראל כאשר התורה היא הכתובה.


עד הים בחלק מהקהילות נוהגים לקרוא בחג השבועות את "הכתובה" - פיוט שמקביל לכתובה בין חתן וכלה המתאר את הכתובה בין עם ישראל להקב"ה.


ר' שלמה קלוגר בתשובותיו 'האלף לך שלמה' נשאל שאלה:

"האם מותר לשבת בחופה?"


בזמנו... מישהו התחיל להנהיג הנהגה, שבחופה יושבים, אז שאלו את ר' שלמה קלוגר – האם בחופה מותר לשבת?


כתב לו ר' שלמה קלוגר:

אין לשבת בחופה.

כל ענייני החופה, נלמדים ממעמד הר סיני – זה שהקב"ה  כפה עליהם 'הר כגיגית', והם עמדו בתחתית ההר, מזה לומדים את דיני החופה. 


לדוגמה: כשמלווים את החתן והכלה בדרך לחופה עם נרות, זה משום שבמעמד הר סיני היו ברקים. זה שישנם מקהלות שנוהגים לעשות 'קולולוללו' , זה כנגד הקולות שהיו במעמד הר סיני...

כל זה נלמד ממעמד הר סיני.

אם כל זה נלמד ממעמד הר סיני, איך יכול להיות שאתה רוצה לשבת?!

כך ענה לו ר' שלמה קלוגר.


סיפר הרב ברוך רוזנבלום: 

ראיתי ויכוח מאוד מעניין, בין שני רבנים.

רב, מרבני הונגריה, הגיע לגרמניה לערוך סדר קידושין לאחד מבני הקהילה שלו – איש מהונגריה, שנשא לאישה אישה מקהילת יוצאי גרמניה.


הוא הגיע לשם, ובגרמניה נהוג, שהחתן מדבר בסעודה. וכמנהג התחיל החתן לשאת דברים...חמש... עשר... רבע שעה...

הרב מהונגריה לא מבין מה קורה, והתחיל לשיר!


ראה הרב מגרמניה את הדבר ואמר לו – מה אתה שר?!

התחיל ויכוח הלכתי, בין הרב מגרמניה, לרב מהונגריה – האם טוב עשה, שהחתן דיבר דברי תורה, או לא?


אמר לו הרב מגרמניה – הרי כל העניין של החופה, נלמד ממעמד הר סיני... במעמד הר סיני, הקב"ה דיבר, כי הוא היה החתן!...אמר לו הרב מהונגריה – משם אני מביא ראיה, שצריכים לשיר לו, כי אחרי שתי דיברות, אמרו למשה רבינו (שמות כ, טז): "דַּבֵּר אַתָּה עִמָּנוּ וְנִשְׁמָעָה וְאַל יְדַבֵּר עִמָּנוּ אֱלֹוקים" – דיבר קצת, וזה הכל... צריך לתת למישהו אחר ...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏