קדושים- וקדושים בכל יום יהללוך סלה

"דבר תורה קצר לפרשת קדושים". אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום: "אַתָּה קָדוֹשׁ, וְשִׁמְךָ קָדוֹשׁ, וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה... למי הכוונה וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה?. ביאור נפלא בשם ספר אזור אליהו המלמד שכוחם של עם ישראל הוא באחדותם - ניתן להגיע לקדושה רק עם כולם ביחד!

וקדושים בכל יום יהללוך סלה


"קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה' אֱלוקיכֶם..." - מצווה זו נאמרה בהקהל כפי שמפרש רש"י. מדוע הקדושה תלויה באחדותם של כל ישראל?!


מביא הרב רוזנבלום בשם ספר אזור אליהו רעיון מאוד מעניין:

אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום: "אַתָּה קָדוֹשׁ, וְשִׁמְךָ קָדוֹשׁ, וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה... למי הכוונה וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה?


ישנם כמה דעות בדבר:

יש אומרים, שהכוונה היא למלאכים, ויש אומרים, שהכוונה היא לבני אדם.נשאלת השאלה:

אם אתה אומר על המלאכים וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה, זה בסדר גמור... 

אבל שאתה אומר על עצמך וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה... אתה שואל את עצמך – אתה באמת קדוש?! על מה אתה בדיוק מדבר?!


משל למה הדבר דומה:


בן-אדם עובר ברחוב, ומישהו קורא "סליחה הרב ...", הוא מיד מסתובב... למרות שאין לו שום תואר של רב, אבל הוא אומר: "אולי מישהו קרא לי... אמנם אין לי תעודה אבל בהחלט אני ראוי ומתאים..." ...

אבל אם מישהו יקרא ברחוב "סליחה מר"ן..." , בוודאי שהוא לא יסתובב אחורה... אלא הוא יפנה את ראשו לראות איזה 'מר"ן'  מסתובב כאן בסביבה הוא יודע שלא מתכוונים אליו...

ישנם תארים, שאתה יודע שלא מתכוונים אליך... אבל ישנם תארים שאתה אומר "אולי זה קשור אליי"... אבל בוודאי ש'קדוש' לא שייך אליך... מה יש לך בעניין של 'קדוש'?! היכן החיבור?


אומר ה'אזור אליהו' חיבור מאוד יפה:

בפרשת ציצית, אנחנו אומרים פעמיים ביום: "וַעֲשִׂיתֶם אֶת כָּל מִצְוֹתָי וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים לֵאלֹוקיכֶם" – אם תקיימו את כל המצוות, אז תהיו קדושים.


מסביר האזור אליהו – איך את יכל לקיים את כל מצוות ה'?! יש מצוות שאתה לא שייך אליהם – מצוות כוהנים, מצוות של לווים , מצוות של נשים... איך תקיים אותם?!

באה התורה ואומרת - "קְדֹשִׁים תִּהְיוּ..." אתה יודע איך?! 

"דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" - אם כולם יהיו שם ... אנשים, נשים וטף, כוהנים לווים וישראלים, אז אני יכל לצוות אותם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ!

אם כולם יקיימו את כל המצוות כולם, ע"י מצות הקהל, אז ממילא קְדֹשִׁים תִּהְיוּ!


כוחנו באחדותינו!


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏