חינוך מיוחד- "מי הוא הראוי להיות מנהיג?"

נוך המיוחד" - גדולה לאין ערוך ממורה בכיתה הרגילה. "החשיבות של מורה בחינוך המיוחד" באה לידי ביטוי בבחירה של הקב"ה במשה רבינו להנהיג את בני ישראל - ביאורו של האדמו"ר מאושרוב למדרש "כיצד נבחר משה רבינו להנהיג את ישראל?"...

"מי הוא הראוי להיות מנהיג"


הקב"ה מדמה את בני ישראל לצאן ואף ישראל נקראים צאן, שנאמר 'ואתם צאני, צאן מרעיתי, אדם אתם" (יחזקאל, לד)


נאמר במדרש שמות רבה פרשה ב אות ב':

ואף משה לא בחנו הקדוש ברוך הוא, אלא בצאן.

אמרו רבותינו: כשהיה משה רבינו עליו השלום רועה צאנו של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי ורץ אחריו, עד שהגיע לחסית, כיון שהגיע לחסית, נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות, כיון שהגיע משה אצלו, אמר: אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא, עיף אתה, הרכיבו על כתיפו והיה מהלך.

אמר הקדוש ברוך הוא: יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם, כך, חייך! אתה תרעה צאני ישראל. הוי, "ומשה היה רועה".


שאל הבאר משה מאושרוב בכנס לאנשי חינוך:

מה ראה הקב"ה לבחור דווקא את משה בגלל מעשה כל כך שולי? האם בכך נבחן מנהיג?!


והוא השיב:

אמר הקב"ה אם עזבת את כל העדר בשביל לטפל בחריג הרי שאתה ראוי להיות מנהיג...

ללמד בכיתה רגילה זו זכות גדולה - מלמד אותנו המדרש שבכדי להיקרא מנהיג ולזכות לגדולה הקב"ה מצפה שנטפל בחריג, בזה שאיננו הספיק כמו כולם לשתות בזמן... 


כמה תעצומות נפש נדרשות לוותר על ההתעלות עם התלמידים הרגילים בשביל לעזור לזה שמתקשה - שה' לא חנן אותו ביכולת למידה רגילה כיתר חבריו.


מורה שבחר ללמד חינוך מיוחד זכותו היא לאין ערוך ממורה בכיתה הרגילה. לא בכדי ראינו שרובם המשיכו לניהול ואף שימשו בפיקוח...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏