בת מצווה - הזכות להיות בת

"בת מצווה דבר תורה". הקשר בין בת המצווה לבניין בית ישראל מה גם שגאולה תלויה בנשים. הזכות שיש לבת ישראל היקרה להיכנס לעול המצוות ולהימנות על נשות ישראל הכשרות והצנועות...

הזכות להיות בת ישראל


שלמה המלך אומר: "חכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת בידה תהרסנה"

חז"ל אף ציינו שלנשים ישנה בינה יתירה.


המילה בינה היא מלשון = בניין. 


לאישה יכולת מדהימה לבנות עולם. להמשיך את עם ישראל מתוך יכולת יתרה של התבוננות לדעת מה טוב ומה חלילה להיפך.


את הבינה וכושר ההחלטה של הנשים נמצא בתורה:

אם נשים לב נראה כי למשכן תרמו הנשים תחילה, קודם לגברים. 


"ויבואו האנשים על הנשים" 

רש"י: מלמד שהיו הנשים מקדימין לאנשים.


ואילו בחטא העגל, תרגום יהונתן מפרש: "וסירבו נשיא למתן תכשיטהון לגבריהון".

במשכן - נתנו, ואילו בעגל – סירבו.


שתי סיטואציות דומות. אך על ידי הבינה וההתבוננות ידעו הנשים, למה יש לתת ולמה אסור לתת.


בקבלת התורה אומר ה' למשה: "כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל" – קודם הבנות ואח"כ הבנים...


הבינה של הבת והתבוננות תביא אל הגאולה השלימה והאמיתית. 

וזהו שבזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים, ובזכותן יגאלו לעתיד לבוא.


איזו זכות יש לבת היקרה להיכנס לעול המצוות ולהימנות על נשות ישראל הכשרות והצנועות...

 בת מצווה - הזכות להיות בת (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏