שביעי של פסח- הסיבה שנבקע הים

"דבר תורה שביעי של פסח". הסיבה שנבקע הים והקשר לארבעה יסודות – רוח, עפר, מים, אש. כל אחד מן היסודות, ממונה על דבר מסוים. היסוד של המים, הוא ממונה על כל התענוגות. כל הרצון של האדם "לעשות חיים" ולהתענג מהעולם הזה, נובע מיסוד המים - הקשר לקריעת ים סוף בדרשה נפלאה של "הרב ברוך רוזנבלום"

הסיבה שנבקע הים


המדרש ילקוט שמעוני, פרשת בשלח:

שמעון התימני אומר, בזכות המילה אני אקרע את הים, שנאמר {ירמיה לג, כה} אִם לֹא בְרִיתִי יוֹמָם וָלָיְלָה חֻקּוֹת שָׁמַיִם וָאָרֶץ לֹא שָׂמְתִּי ...

מה זה חֻקּוֹת שָׁמַיִם וָאָרֶץ? - ברית מילה!

 

מדרש אחר אומר מכילתא דרשב"י:

"לְגֹזֵר יַם סוּף לִגְזָרִים". אל תקרי לגזרים, אלא לגוזרים. מי שמל את עצמו, נקרע לו ים סוף.

נסכם: בזכות ברית מילה, נקרע ים סוף.

 

סיבה אחרת מובאת במדרש תנחומא פרשת וישב, אות ט:

וַיָּנָס וַיֵּצֵא הַחוּצָה. אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אַתָּה נַסְתָּ וְיָצָאתָ חוּצָה, חַיֶּיךָ, הַיָּם יָנוּס מִפְּנֵי אֲרוֹנְךָ, שֶׁנֶּאֱמַר: הַיָּם רָאָה וַיָּנֹס (תהלים קיד, ג).

 

נסכם: בזכות יוסף הצדיק, נקרע ים סוף.

 

סיבה נוספת מובאת בבראשית רבה, פרשה נה, ח:

נאמר (בראשית כב, ג): "וַיְבַקַּע עֲצֵי עֹלָה", רַבִּי חִיָּא בַּר יוֹסֵי בְּשֵׁם רַבִּי מְיָאַשָׁא וְתָנֵי לָהּ בְּשֵׁם רַבִּי בְּנָיָה, בִּשְׂכַר שְׁתֵּי בְּקִיעוֹת שֶׁבָּקַע אַבְרָהָם אָבִינוּ עֲצֵי עוֹלָה זָכָה לְהִבָּקַע הַיָּם לִפְנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר: וַיְבַקַּע עֲצֵי עֹלָה, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן (שמות יד, כא): וַיִבָּקְעוּ הַמָּיִם.

 

נסכם: בזכות אברהם אבינו, נקרע ים סוף.

 

לכאורה, הדברים צריכים ביאור:

אם נסתכל במדרשי חז"ל הילקוט שמעוני אומר, בזכות ברית מילה

מדרש שני  אומר – לא, מכיוון שמלו את עצמם אל תקרי לגזרים, אלא לגוזרים.

מדרש שלישי אומר – בזכות יוסף הצדיק, שנאמר וַיָּנָס וַיֵּצֵא הַחוּצָה.

מדרש רביעי אומר – בזכות אברהם אבינו, שנאמר וַיְבַקַּע עֲצֵי עֹלָה – לכן: וַיִבָּקְעוּ הַמָּיִם.

 

ואם נסתכל במדרש הבא, זה לא בזכות אף אחד מהם:

נאמר (שמות יד, כז): "וַיֵּט מֹשֶׁה אֶת יָדוֹ עַל הַיָּם וַיָּשָׁב הַיָּם לִפְנוֹת בֹּקֶר לְאֵיתָנוֹ..."


אומר בעל הטורים - לאיתנו. אותיות לתנאיו שהתנה הקב''ה עם הים במעשה בראשית שיבקע לפני ישראל.


רבינו בחיי, מביא את כל הרשימה של התנאים הללו:

תנאי התנא הקב"ה עם הים, שיבקע... תנאי התנא הקב"ה עם העורבים, שיביאו אוכל לאליהו ... ותנאי התנא הקב"ה עם האריות, שלא יטרפו את דניאל... והתנאי עם האש שלא תשרוף את חנניה מישאל ועזריה ... כל זה בששת ימי בראשית!

אז מדוע חז"ל מייחסים שהים נבקע בזכות ברית מילה, בזכות יוסף או אברהם אבינו... הלא הכול נקבע כבר בששת ימי בראשית?!

 

כדי להבין את יסודם של דברים, נביא הקדמה:

בנתיבות שלום, של האדמו"ר מסלונים, הוא שואל:

הרי כל גלות באה לכפר על חטא מסוים, כך אנו אומרים בתפילה: "וּמִפְּנֵי חֲטָאֵינוּ גָּלִינוּ מֵאַרְצֵנוּ" אם גלות באה לכפר, על איזה דבר - חטא ירדו עם ישראל לגלות מצרים? 

ואם תאמר שלא היה עוון, זה לא יכול להיות... האם אתה חושד שהקב"ה יעשה דין בלא דין?! לכן חייב להיות חטא מסוים אם כן מהו?

 

שאלה נוספת שהוא שואל:

הקב"ה אומר לאברהם אבינו, שהוא הולך להפוך את סדום... אברהם מנסה אולי להציל משהו ומתחנן "אולי חמשים? אולי ארבעים? אולי עשרים?..."

ואילו כאן, אומר הקב"ה לאברהם אבינו – תשמע, הילדים שלך יורדים למצרים לארבע-מאות שנה... למה הוא לא מנסה לבקש הקלה בעונש?

 

כותב האלשיך הקדוש, בתחילת ספר שמות:

ראוי לכל איש חכם, לדרוש ולתור בחכמה, למה עשה הקב"ה ככה, לקדושים אשר בארץ המה, יעקב וכל הנפש הבאה מצרימה, לתת אותם תחת סבלות מצרים, בניהם ובני בניהם, מאתים ועשר שנים תחת חומר ולבנים.


מה פשעם ומה חטאתם? והלא חשיד הקב"ה דעביד דינא בלא דינא .

 

כותב ר' צדוק הכהן מביא את התשובה:

עם ישראל עומד לקבל תורה, כל הבריאה מחכה לשישי בסיון... אבל עם ישראל לא יכול לקבל תורה כפי שהגמרא במסכת שבת קנ"ו אומרת: שבא הנחש על חוה, והתיל בא זוהמה. ובעקבות הזוהמה הזאת, אי אפשר לקבל תורה.


צריכים לנקות את הזוהמה הזאת, ולאחר מכן, יוכלו לקבל תורה. היכן מנקים את הזוהמה?


מורידים אותם לתוך ערוות מצרים (השיא של החומריות שישנו בעולם, נמצא במצרים כפי שראינו אברהם יורד למצרים, מיד רוצים את אשתו... יוסף יורד למצרים, מיד ניסיון אשת פוטיפר...)


אומרים חז"ל – שרה עמדה בניסיון, נגדרו כל הנשים במצרים... יוסף עמד בניסיון, נגדרו כל הגברים במצרים...


עם ישראל יוצא זך ונקי ממצרים, בלי שום זוהמה! בנושא של עריות, הם ניקו את עצמם מן הזוהמה. עם ישראל מוכן לקבל את התורה!

 

לאחר ההקדמה הזאת, נוכל להסביר, מה קרה בים-סוף:

כותב ר' חיים ויטאל שערי קדושה: 

האדם מורכב מארבעה יסודות – רוח, עפר, מים, אש.  כל אחד מן היסודות, ממונה על דבר מסוים. היסוד של המים, הוא ממונה על כל התענוגות.


כל הרצון של האדם "לעשות חיים" ולהתענג מהעולם הזה, נובע מיסוד המים, ולכן (תשימו לב, שכל בתי המלון נמצאים ליד הים... כל הזמן מים... תענוגות...) כי מים זה יסוד התענוגות.


לכן בדורו של נח, שהירבה רח"ל, לעשות דברים אסורים, הציב הקב"ה את העולם במים... אם אתם משתמשים ביסוד המים בצורה מופרזת... מציפים אתכם במים!


כשהקב"ה רוצה להראות לכל העולם, שעם ישראל יוצא ממצרים, נקי מכל התענוגות... כך הוא מראה את זה - הם באים לים-סוף, והים בורח מהם. שנאמר שמות טו, יט): "וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל הָלְכוּ בַיַּבָּשָׁה בְּתוֹךְ הַיָּם..." - מול כל העולם כולו, עם ישראל נקי מן החומריות!!!


אומרים חז"ל - בזכות ברית מילה יצאו...

נכון... גם ברית מילה, זה התבטלות מן התענוגות, כך כותב הרמב"ם, במורה נבוכים.


בזכותו של יוסף יצאו...

ודאי! יוסף ברח מזה, לכן כל המים יבשו... הכל אותו יסוד!


יזכנו הקב"ה, שנזכה לקדש את עצמנו, ויקוים בנו וְהָיָה ה' לְמֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד, במהרה בימינו אמן ואמן!!!


 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏