בין אדם לחברו- האכפתיות מהזולת

לעזרה עולה בלבנו השאלה: "מה זה קשור אלי?!". הסיפור הבא ממחיש את החובה למחויבות והאכפתיות לזולת. אדם שבא לבקש ממך עזרה, אל תסובב לו את הגב, תראה לו שגם שזה לא נוגע לך אתה רוצה לעזור, לפחות תנסה...

האכפתיות מהזולת


עכבר אחד הציץ דרך החור שלו בקיר וראה שהאיכר - בעל הבית הביא מלכודת עכברים שם בה גבינה צהובה והניחה לפתח היציאה שלו.

 

נחרד כולו החל לחפש עזרה מחבריו הטובים שבחצר.

 

הוא הגיע אל התרנגול וסיפר לו בבהלה שהכינו לו מלכודת וחייו בסכנה. התרנגול לא התרגש מבן שיחו וענה תוך שהוא זוקף את כרבולתו: "זה ממש, לא ענייני... תסתדר לבד!"...

 

כשהוא רועד כולו ומתחיל להבין מי הם חבריו האמיתיים, המשיך העכבר וניגש אל הכבש. הכבש היה יותר רגיש במעט אך גם הוא לא נסער מסיפורו של ידידו העכבר. "אין מה לעשות אדון עכבר, רק להתפלל... אני יכול אולי לנסות"...

 

כשהוא נואש צעד בצעדים מהירים אל הפרה. זו פרצה בצחוק ואמרה: "זו רק מלכודת עכברים... מה לי ולכל זה?!"...

 

עצוב ומוטרד חזר לחורו, הוא רואה איך מותו קרב. המלכודת כבר הייתה מוכנה לפעולה והוא צופה בה ודואג שמא ברגע של חוסר תשומת לב יבוא הוא אל מותו...


בלילה נשמע קול רעש גדול. הוא קפץ בבהלה רץ אל הפתח והנה הוא רואה שנתפס נחש ארסי במלכודת. האור נדלק, האישה ניסתה לחלצו והוא הכיש אותה...

 

מיד חלתה אשתו של האיכר, ומה טוב יותר לחולה ממרק עוף... הלך האיכר ושחט את התרנגול.

 

הרבה חברים באו לבקר את האשה ו...לא נעים... הם הגיעו מרחוק והם רעבים... בלית בררה הלך האיכר שחט את הכבש וחילק מבשרו לכל האורחים שבאו לבקרה.

 

לאחר חודש הבריאה האישה והוא עשה לה מסיבת הודיה. לצורך כך הלך ושחט את הפרה לסעודת המצווה.

 

מוסר השכל:

אם אתה שומע שחברך נמצא במצוקה, אל תאמר: "זה לא נוגע לי"...


לפעמים כשהחבר בצרה ואתה מתעלם, הצרה יכולה ממש לבוא גם עליך...

 

אדם שבא לבקש ממך עזרה, אל תסובב לו את הגב, תראה לו שגם אם זה לא נוגע לך אתה רוצה לעזור, לפחות תנסה...

 

אם אתה תעזור לחבר - תראה איך לך ישלחו גם כן עזרה משמים!.

 

ובפרט אם כבר בא חבר לבקש ממך עזרה, עליך להבין שאתה מאד חשוב לו. שהרי בשעה הכי קשה לו - הוא פנה דווקא אליך... (ר.ק)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏