מצוות- אין אדם מעני מן הצדקה

את מאמר חז"ל: "אין אדם מעני מן הצדקה" אדם שנותן מכספו לצדקה - נותן משלו לאחר, זכות הצדקה תעמוד לו כאשר חלילה יעברו עליו ימים רעים...

אין אדם מעני מן הצדקה


שתי רחלות עברו בנהר. אחת הייתה גזוזה (עברה גזיזה - הסירו את הצמר שעליה), והשנייה מלאה שיער שכן בשעת הגזיזה ברחה לה אל השדה ולא רצתה לתת מהצמר היפה שעליה...

 

החליטו השתיים לעבור את הנהר, זו שהיתה גזוזה נלחמה קצת עם זרם המים ובסופו של דבר הצליחה לעבור לצד השני.


לעומתה, השנייה מלאת הצמר לא צלחה את הנהר. כובד המים שנספג בצמר הרב הכביד מאוד וכוחה אזל - היא לא הצליחה להלחם עם הזרם וטבעה במצולות הנהר...


אילו הייתה מוכנה לתת לאחרים להנאות מהמעטה שלה ייתכן והייתה שורדת ומגדלת צמר חדש... 


מוסר השכל:

מצות הצדקה חשובה עד מאד, אדם שגוזז מכספו לצדקה - נותן משלו לאחר, זכות הצדקה תעמוד לו כאשר חלילה יעברו עליו מים רעים...

 

אך אדם החוסך בשביל עצמו, משאיר את ידו סגורה, כספו בסוף יכול להיות לרעתו, יכביד עליו את המים הבאים עליו...

 

"פותח את ידיך..." - פתח את שתי ידיך. אם תפתח אתה למטה יפתחו לך מלמעלה...

 

את המילה "נתן" אפשר לקרוא מימין לשמאל ומשמאל לימין. שאתה נותן אתה גם מקבל...

 

"אדם שנותן לא מפסיד" - הוא רק מרוויח. גם שנראה לך שהוצאת מהכיס וחסר לך, תדע בליבך שמה שנתת לא חיסר ממך כלום - שהרי כבר אמרו חז"ל: "אין אדם מעני מהצדקה"..


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏