"פרשת תרומה וחודש אדר"

ה. מה מיוחד בחודש אדר ש: "כל הפושט יד, נותנים לו"? "מדוע נבחר דווקא מרדכי להתמודד מול המן?"... "מדוע נבחר דווקא יהושוע להילחם בעמלק?" ומה כל זה קשור לפרשת תרומה ולמצוות הפורים: "משלוח מנות ומתנות לאביונים"?

משקל הנגד


במדרש בראשית רבה (פרשה עג, עה, צט, אות ב) מובא:

 "מָסוֹרֶת הִיא שֶׁאֵין עֵשָׂו נוֹפֵל אֶלָּא בְּיַד בָּנֶיהָ שֶׁל רָחֵל"

בשעה שבני יעקב - האחים באים לעשו, ושואלים אותו "למה אתה רודף אחרי אבא שלנו?"

אומר להם עשו: "אתם שואלים אותי, למה אני רודף אחרי אבא שלכם?! תסבירו לי, למה אתם רודפים אחרי יוסף?!"

ואין להם תשובה...

היחידים שיש להם מה לענות לו, אלו רק יוסף ובנימין. הם היחידים שלא רודפים אף אחד...

אדרבא כך כתוב בפסיקתא, אומר לו יוסף: "האחים שלי מכרו אותי, ולא רק שלא עשיתי להם כלום... עוד פרנסתי אותם במצרים!"

 

מי ששם לב, יש כאן הבדל מאוד מעניין:

למלחמת עמלק, בפרשת בשלח, לוקחים את יהושע... יהושע מצאצאיו של יוסף -משבט אפרים...

לעומת זאת, כשהולכים להינצל מגזירת המן, שהוא גם אחד מצאצאי עמלק, לוקחים אחד משבט בנימין – מרדכי בן שימעי בן קיש איש ימיני – משבט בנימין.

 

נשאלת השאלה:

 מה החלוקה הזו? לשם מה היא נצרכת? באיזה אופן בוחרים אחד מיוסף ואחד מבנימין?

 

 

התשובה היא:

כיוון שנדרש משקל כנגד – בכדי להילחם במישהו שמתנכל לעם ישראל נדרשים אנו להציג כנגדו אחד שלא ימצא בו רבב מטענתו של הסורר.

 

מבאר הרב רוזנבלום:

כשבא עמלק, ונלחם עם ישראל ברפידים... שואלים חז"ל: "מדוע עמלק בא להילחם עם ישראל דווקא ברפידים?"

והם מסבירים: משום שרפו ידיהם מהתורה...

אם רפו ידיהם מהתורה, אז צריכים לקחת מישהו, שהוא במשקל נגד לעניין התורה.

ומיהו האיש המתאים לכך? (שמות לג, יא): "...יְהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן נַעַר לֹא יָמִישׁ מִתּוֹךְ הָאֹֽהֶל".

כך גם היה במַדַי, באה שם הגזירה של המן - היא באה כדי לעורר את חטא מכירת יוסף. כפי שאומר רבינו בחיי: שכל מה שרצה המן, ששקל עשרת אלפים ככר כסף, זה רק כדי לעורר את חטא מכירת יוסף...

וכל מה שעמלק קיבל כוח, להילחם כנגד עם ישראל, זה רק משום שציערו את תמנע... (כותב בספר מעדני שמואל, לגאון ר' שמואל טרוביץ שתמנע רצתה להתגייר, ולא קיבלו אותה...)

כותב ר' יאשיהו פינטו: משום שהייתה ממזרת...

אבל הגמרא אומרת, שעשו שלא כדין ... היו צריכים לגייר אותה, ולהשאיר אותה מבלי להתחתן... בגלל שלא גיירו אותה, היא ציוותה את עמלק, שיבוא על ישראל כנקמה...

כל כוחו של עמלק, מגיע כתוצאה מהצער שגרמו לתמנע...

 

כאן, כדי להילחם בעמלק, שבא לקטרג על חטא מכירת יוסף – הקטרוג הגיע מצד בין אדם לחבירו...

ואם כך, צריכים לבחור מישהו שאין בו את הבעיה הזו - צריכים לקחת "איש ימיני"... לכן דווקא מרדכי משבט בנימין - הוא היחיד שלא השתתף במכירה ובנוסף הוא גם היחיד שלא השתחווה לעשיו... לכן גם מרדכי שהיה מזרעו לא משתחווה להמן. אמר מרדכי: "אם הסבא שלי לא השתחווה לעשיו... גם אני לא אשתחווה לזרעו - להמן!"

 

נמצאים אנחנו בפתיחתו של חודש אדר שהוא חודש שיש בו מצווה של "משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים".

המן רצה לקטרג, בשל מצות הצדקה...  הוא ידע מה כוחה של צדקה מסוגל...

באו חז"ל ואמרו לנו "צריכים לתקן את מכירת יוסף... צריכים לתת מחצית השקל...כנגד זה, שגרמנו לצער של אח"...

 

סיפור מזעזע שהביא הרב ברוך:

הייתי פעם בלוויה, של יהודי אחד שנפטר. אחד שהיה מסובך בצרות גדולות...

היה שם אחד הפוסקים הגדולים בדורנו... אני לא רוצה להזכיר את שמו... הוא גמר את ההלוויה ואמר: "רבותי, אף אחד לא חייב בנטילת ידיים... אתם יכולים ללכת הביתה בלי נטילת ידיים"

היה רעש בציבור... "מה זה בלי נטילת ידיים? הייתכן?!"

כשהוא שמע שיש רחשים בקהל, הוא הרים את ידו ואמר: "מה אתם מתפלאים?! הרי למה נוטלים ידיים  אחרי לוויה כדי שנאמר 'ידינו לא שפכו את הדם הזה'... אנחנו לא אשמים בפטירה שלו"

המשיך הרב בקול תקיף ואמר: "אנחנו אשמים בפטירה שלו, כי ידענו כמה הוא סובל, ואף אחד לא התייחס לזה!!! ובגלל זה הוא נפטר!"...

 

כתוב בחז"ל: שבחודש הזה "כל הפושט יד, נותנים לו"...

זה לא סתם ככה ולא רק בארץ - "כל הפושט יד נותנים לו"... אלא הקב"ה עושה למעלה בדיוק את אותו דבר ודן אותנו לפי זה, כל מי שפושט יד... אומר הקב"ה: "בֹא ונראה... אם כשמישהו פושט את היד - האם אתה נותן ביד נדיבה?"...

 

הבה נתחזק בעניין הצדקה – ניתן תרומה ביד נדיבה ומן השמיים ישיבו לנו כגמולינו הטוב...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏