מצוות ומנהגים- תלמוד או מעשה?

לימוד שאדם לוצמד או מעשיו הטובים?. ביאור הסתירה במאמרי חז"ל, מצד אחד נאמר: "כָּל שֶׁמַּעֲשָׂיו מְרֻבִּין מֵחָכְמָתוֹ, חָכְמָתוֹ מִתְקַיֶּמֶת" - המעשה הוא החשוב. לעומת זאת בעליית בית נתזה נענו כולם ואמרו: "תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה"?! ביאורו של המהר"ל והשל"ה הקדוש

תלמוד או מעשה?


במשנה באבות דרבי נתן נאמר:

"אמר ר' חנינא בן-דוסא  כָּל שֶׁמַּעֲשָׂיו מְרֻבִּין מֵחָכְמָתוֹ, חָכְמָתוֹ מִתְקַיֶּמֶת, שנאמר נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע"

יוצא שהעיקר הוא מעשיו של האדם!


שואל הספר 'מזמור לדוד': 

ישנה גמרא בדיוק הפוכה מסכת קידושין מ, ב:

"וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעליית בית נתזה בלוד נשאלה שאילה זו בפניהם תלמוד גדול  או מעשה גדול נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול נענה ר' עקיבא ואמר: תלמוד גדול נענו כולם ואמרו: "תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה".


אם ככה יוצא, שלפי הגמרא כאן, שהתלמוד יותר חשוב מהמעשה... ומה אומר לנו ר' חנינא בן דוסא: "כָּל שֶׁמַּעֲשָׂיו מְרֻבִּין מֵחָכְמָתוֹ... - מכאן מובן, שהמעשה יותר חשוב...


אז תחליט  מה יותר חשוב – המעשה או התלמוד?


האמת היא, שזו שאלה של המהר"ל... הוא שואל את זה, ועונה תשובה נפלאה ... ונסביר את דבריו :


שואל המהר"ל: 

איך אתה יכל לומר, שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה ... כמו שאתה אומר לי, שגדולה ההליכה לבית המדרש, יותר מאשר ללמוד... הלימוד, זה רק הכנה לקיום המצוות...

אז איך אתה יכל להגיד לי "גדול התלמוד שמביא לידי מעשה"?

לא יכל להיות, שההכנה תהיה יותר גדולה מהמעשה?!


משיב המהר"ל תשובה מאוד יפה: 

אין פירוש הדבר, שגדול תלמוד שמביא לידי המעשה - שהתלמוד עצמו, יש לו ערך ללא המעשה...

ודאי שיש לו ערך ללא המעשה... אבל יש כאן עוֹמֵק, עמוֹק מאוד...

תדע לך, שמצווה שנעשית ע"י אדם שלומד, מגודלת המצווה הרבה יותר מאשר מישהו שלא לומד!


המהר"ל ממשיל את המצווה ל- "אילן קטן":

כשם שאילן קטן, אם לא תשקה אותו במים, הוא לא יצמח, שנאמר (ישעיה נה, א): הוֹי כָּל צָמֵא לְכוּ לַמַּיִם...

התורה נמשלה למים, אם יש לך זרע... או אילן קטן שכבר נטעת אותו, אבל אתה לא משקה אותו - הפסדת! מה תעזור עצם הנטיעה שלך? אלמלא המים שמשקים אותו, אין מה שיגדל אותו?!...


זה מה שכתוב כאן – גדול תלמוד שמביא לידי מעשה... ה"גדול תלמוד" משקה את המעשה... המעשה נאצל יותר כאשר אדם לומד!

אם אדם לומד, גוף המצווה נעשה מרומם יותר!השל"ה הקדוש מבאר את הסתירה בדרך אחרת לגמרי:

גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אדם רוצה לקיים מצוות... אך כמה אנשים יודעים את הלכות לשון הרע וזה לא מונע מהם לדבר לשון הרע?!

יודעים את ההלכה, ומדברים לשון הרע...


הנשמה של האדם רוצה תמיד לקיים את המצוות... מי שמונע בעדה זה הגוף.

כי הגוף הוא חומרי... יש לו רצונות משלו... יש לו תאוות משלו... והוא לא משתף פעולה עם הנשמה...


לדעת השל"ה הקדוש – הסיבה שאומרת לנו הגמרא , שתלמוד גדול היא:

כי תלמוד מתיש כוחו של אדם... (כך כתוב בחז"ל – התורה מתשת כוחו של אדם...) ככל שתכתוש את הגוף שלך יותר, זה יביא אותך לידי מעשה...  כי מה שמונע אותך מלעשות את המעשה הגוף. עליך לקחת את הגוף , ולכתוש אותו... 


אומרת המשנה – גדול תלמוד שמביא לידי מעשה ע"י זה שתלמד, תכתוש את הגוף, ואם ככה, תוכל להגיע לגופו של מעשה!...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏