השקפה ביהדות- העולם הזה משחק מחשב

"החיים הם משחק מחשב" רעיון נפלא ששמעתי מחברי "יאיר לבקוביץ" על איך שהתנהלות נכונה בעולם הזה כולה, על מנת לנחול חיי נצח בעולם הבא. מהם שני הדברים העיקריים שיש לכל אדם להיזהר בהם והם אלו שיקבעו את חלקו בעולם הבא. "כיצד ניתן לשנות את חלקי בעולם הבא?"

החיים בעולם הזה הם משחק מחשב

האדם בעולם הזה צריך לעשות את המקסימום האפשרי על מנת להגיע לשלמות האישית שלו ולהאדיר את חלקו בעולם הבא. הדבר בא לידי ביטוי בשני מישורים שעליו להיזהר בהם מאוד:

1.      לא להיכשל בעברות – בחינת "סור מרע"

2.      איסוף מצוות כמה שרק יכול – בחינת "עשה טוב"

האדם יכול לצבור בעולם הזה זכויות ולהתקדם מה שאין כן לאחר פטירתו מה שהשיג – השיג, ומה שצבר – שלו.

 

בספר מסילת ישרים הוא מביא את דברי החכם מכל אדם - שלמה המלך עליו השלום (קהלת ט, י):

"כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת..."


והוא מסביר:

והיינו: כי מה שאין האדם עושה עד שהכוח מסור בידו מבוראו, הוא הכוח הבחירי המסור לו כל ימי חייו, שהוא בהם בחירי ומצווה לעשות, הנה לא יוכל לעשותו עוד בקבר ובשאול, שאין הכוח הזה עוד בידו, כי מי שלא הרבה מעשים טובים בחייו, אי אפשר לעשותם אחרי כן, ומי שלא חשב חשבון מעשיו, לא יהיה לו זמן לחשבו אז. ומי שלא התחכם בעולם הזה לא יתחכם בקבר, וזהו שאמר: "כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה".

 

יאיר לבקוביץ' ממשיל זאת בדרך מיוחדת:

החיים הם משחק מחשב. נדרשים ממך בו זמנית שני דברים עיקריים:

1.             לא להיפסל

2.            לצבור נקודות כמה שרק אפשר

בסיום המשחק ייקבע השיא שלך אל מול היכולות שהבאת לידי ביטוי במשחק. בכל מקרה מרגע שנקבע השיא לא ניתן לשנות את התוצאה.

 

כן הוא הנמשל:

בעולם הזה, נדרשים ממך בו זמנית שני דברים עיקריים:

1.             לא להיפסל – להימנע מעברות ("סור מרע")

2.            לצבור נקודות – לצבור מצוות כמה שרק אפשר ("עשה טוב")


בסיום המשחק – החיים שלך כאן בעולם הזה, ייקבע השיא שלך אל מול היכולות שהבאת לידי ביטוי. בכל מקרה מרגע שנקבע השיא לא ניתן לשנות את התוצאה...

כמה זהירות נדרשת מכל אחד ואחד...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏