ברית המילה סמל היהדות

"דבר תורה קצר לברית". מדוע מכל המצוות נבחרה דווקא ברית המילה להפוך אותנו לעם הנבחר מכל האומות? "רעיון נפלא לסעודת ברית מילה". מדוע נבחרה מצוות ברית המילה לייצג את השוני בין עם ישראל לאומות העולם?

ברית המילה סמל היהדות

הברית היא זו שלמעשה מבדילה את עם ישראל משאר העמים. 

נשאלת השאלה:
יש להבין, מדוע בחר ה' דווקא במצווה זו להפוך אותנו לעם הנבחר? 

והתשובה היא:
מהותו של עם ישראל שונה משאר העמים. "קדושי" הדתות האחרות הם אנשים המזירים עצמם מתענוגות העולם הזה ופורשים מהאישה. 

לא כן העם היהודי אשר הוא אינו פורש מהאישה, אלא, דווקא ע"י האישה הוא מקיים מצוות פריה ורביה. 

וכן אבי הבן עורך סעודת מצווה, כמו בסעודת ברית המילה, ואוכל מעדנים. ועל ידי זה מקיים מצווה. כך אנחנו "מקדשים את החומר". 

לכן, בחר הקב"ה לכרות את בריתו דווקא באיבר זה, שהוא איבר התאווה, להראות, שאין פסול באיבר זה. להיפך, באמצעות האיבר זה אנו מקיימים מצוות פריה ורביה ומקיימים את רצון ה' "לא תוהו בראה, לשבת (ישיבת אנשים) יצרה" 

לא בכדי, זוהי המצווה הראשונה, המסמלת את מהות המצוות של העם הנבחר - העם היהודי...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏