טהרת המשפחה- האמצעי הבדוק להשגת אושר!

בכת. אולם למעשה היא אינה כה קשה, וכאשר היא נכנסת למסלולה הקבוע, הופכת היא לשגרת חיים מובנת מאליה, ותשואתה עצומה ומובטחת!. "סיפור על התנא רבי יהושע בן חנניה" והילד שניצחו. "מי אינו מעריך זהב?" - סיפור על מוסר השכל המביא לתובנה שהמצוות הן האמצעי הבדוק להשגת אושר בעולם הזה, מלבד רוב שכרן בעולם הבא...

האמצעי הבדוק להשגת אושר!


שאלה:

אני משוכנעת שכדאי לי לשמור על "טהרת המשפחה", אולם נראה לי קשה ומסובך מאוד להכניס זאת לפסים מעשיים. איך עושים זאת?

 

תשובה:

"כל ההתחלות קשות" - זה לא רק פתגם יפה, אלא מציאות ברורה. כולנו זוכרים את תקופת ההסתגלות למחשבים בקופות החולים. חלק ניכר מן השהות אצל הרופא עבר ב"טיפול" במחשב במקום הטיפול בחולה, תקלות בלתי צפויות גרמו לעיכובים נוספים, תורות התארכו, ואנשים כמובן התלוננו. 

היה צורך להכשיר את כל צוות הרופאים, מהם מבוגרים, לקניית ידע בסיסי לשימוש במחשב. 


הכל היה מסורבל, אולם בכל זאת נעשה - מתוך ידיעת התועלת לטווח הארוך. היום כשכל המשרדים כבר ממוחשבים, קשה לנו להבין איך בכלל היה אפשר להסתדר בלי זה: מעבירים כרטיס - וכל הפרטים האישיים עולים על הצג, ניתן לקבל תוצאות בדיקה דרך המחשב, או דרך מכשירים אוטומטיים המוצבים בקופות, מבלי צורך להמתין בתור. אפשר להצליב מידע, להעבירו ממקום למקום בקלות, הוקל העומס והסרבול של הניירת, ועוד יתרונות משמעותיים.

 

שמירה על דיני טהרת המשפחה - נראית אולי קשה ומסובכת. אולם למעשה היא אינה כה קשה, וכאשר היא נכנסת למסלולה הקבוע, הופכת היא לשגרת חיים מובנת מאליה, ותשואתה עצומה ומובטחת!

 

כדי להקל את הקושי של ההתחלה, מומלץ תחילה ללמוד את דיני הטהרה בעל פה, על ידי מדריכה מוסמכת. בדרך כלל כשהדברים מועברים מפה לפה, הם קלים ופשוטים יותר. ישנן נשים מכל רחבי הארץ, הפעילות בנושא טהרת המשפחה, והן תשמחנה מאוד לעזור לך!


"מדריכת כלות מוסמכת": "חפציבה שר שלום" - 02-6521517 


"דרך ארוכה - וקצרה"

סיפר התנא רבי יהושע בן חנניה: מימי לא נצחני אדם, חוץ מילד אחד. כיצד? פעם הייתי מהלך בדרך וראיתי ילד יושב על פרשת דרכים. אמרתי לו: באיזה דרך נלך לעיר? אמר לי: שני דרכים לפניך, "זו קצרה - וארוכה, וזו ארוכה - וקצרה". הלכתי בדרך ה"קצרה - וארוכה". אולם כאשר הגעתי סמוך לעיר, נחסמה דרכי בגינות ובפרדסים, ונצרכתי לחזור חזרה את כל הדרך, עד פרשת הדרכים. אמרתי לילד: "בני, הלוא אמרת לי 'קצרה'?!" אמר לי: "וכי לא אמרתי לך 'וארוכה'?!"... נשקתיו על ראשו ואמרתי לו: "אשריכם ישראל, שכולכם חכמים גדולים אתם, מגדולכם ועד קטנכם".

 

לימודים ולקחים רבים ניתן להפיק מסיפור זה. אבל הלימוד העיקרי הוא שיש דרכים שנראות ארוכות, קשות ומייגעות, אבל למעשה הן קצרות כי הן מובילות אל המטרה. ויש דרכים הנראות קצרות - קלות ונוחות, אבל בסופו של דבר מובילות הן למבוי סתום. הדרך העקבית של שמירת טהרת המשפחה, יתכן שתיראה 'ארוכה' - קשה לביצוע, דורשת איפוק וריסון. אבל זו דרך "ארוכה - וקצרה", כי היא מוליכה אל מטרות ברורות של טוב אמיתי בעולם הזה ובעולם הבא.

 

"מי אינו מעריך זהב?"

מעשה שהיה: רב אחד שמע כי בעירו ישנו אדם קל דעת המזלזל במצות טהרת המשפחה, ולא מקפיד על דיני ההרחקות כדת וכדין. מתוך הרגשת אחריות, שלח הרב לקרוא לו והזהירו בחומרה: "דע לך, כי בהתנהגותך אתה מאבד את עצמך משני העולמות: מן העולם הזה, ומן העולם הבא!".

 

ענה האיש בחוצפה: "בעולם הבא עוד לא הייתי, ואיני יודע מה קורה שם, אבל בעולם הזה - בודאי שאין לי מה להפסיד, ויש לי אפילו הוכחה ברורה על כך!"


"למה כוונתך?"  שאל הרב.


אמר לו: "אם למשל תעבור שמועה כי במקום מסוים התגלה מכרה של זהב, מיד ינהרו לשם המונים, ויאבקו על כל פיסת קרקע כדי למצוא ולקחת את המתכת היקרה. והנה אם מצות טהרת המשפחה היא כה יקרה, מדוע צריך אתה לשכנע אותי לקיימה, איפה מצאנו שצריך לשכנע אדם לקחת דבר יקר?"

 

הרב לא נבהל מתשובתו המחוצפת, חייך ואמר: "מה אעשה - ואתה טועה! רבים רבים לא מחשיבים את הזהב כלל וכלל, ומתייחסים אליו באדישות כאילו היה אשפה".

 

קטע האיש את דברי הרב ואמר: "אין בעולם מי שלא מעריך עושר וזהב!"

 

אולם הרב התעלם מן ההפרעה, הוא המשיך ואמר בנחת: "לא זו בלבד שישנם רבים שאינם מעריכים את הזהב, אלא שאלה שמעריכים את הזהב מהווים מיעוט זעיר בעולם!"

 

לתמיהתו, המשיך הרב ואמר: "הלוא תודה - כי הבהמות והחיות רבות הן פי כמה מבני האדם, והן אדישות כליל לזהב!"...

 

"מתפלא אני על הרב, שמביא הוכחה מבעלי חיים", השיב האיש בתמהון, "הלוא פתיים הם, ואין בהם דעת להבין את ערכו הרב של הזהב".

- "מדוע תחשוב שבעלי החיים פתיים הם, הלוא את גבעול הדשא יודעות הן להעריך?!"

 

- "מה  ההשוואה" מחה הלה, "את הדשא אוכלות הן, כי יש בו הנאה מיידית, אבל הזהב אין בו הנאה מיידית, והן אינן מבינות בשכלן כי טמון בו ערך רב".

 

- "ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר" אמר לו הרב. "לגבי טובתן של המצוות, "הנחמדים מזהב ומפז רב" (תהלים יט יא), רוב בני אדם נוהגים כאותן בהמות.

מסתכלים על ההנאה המיידית, מחפשים את השחרור וסיפוק היצרים העכשווי, ואינם רואים את התועלת העתידית.

אבל התורה האלוקית גילתה לנו שהמצוות הן האמצעי הבדוק להשגת אושר בעולם הזה, מלבד רוב שכרן בעולם הבא.

 

דורות דורות שמרו על הלכות הטהרה, ומעידים על התוצאות הברוכות. והריני תובע ממך להתעלות לדרגת 'אדם' המרחיק לראות ושולט על יצריו, ולא תהיה כבהמה המעדיפה את הירק הרענן על פני אוצרות הזהב"...


(מחשבת הטהרה)

 

אשרי היודעים זאת, אשרי המיישמים זאת, מאושרים הם בחיי נישואיהם, מוכיחים הם בכך, שיודעים הם להוקיר ולהעריך את הממד העמוק יותר והאמיתי יותר שבחיי הנישואין, ולא רק את הרובד הפשוט. ולא רבים יחכימו להוקיר זאת! וזאת כמובן מלבד השכר הצפון להם לעולם הבא. 

אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלוקיו.


(מתוך חוברת 'טהרת המשפחה באגדה' של הרב שלום דוד נקי שליט"א)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏