השלמות שלאחר ברית מילה

"דבר תורה לברית". מדוע לאחר הברית אומרים קדיש בשונה מחופה וקידושין ששם לא נהוג כלל לומר קדיש?! ביאור נפלא לחשיבות הברית ביהדות...

השלמות שלאחר ברית מילה

ה' אמר לאברהם: "ואתה את בריתי תשמור" = זוהי ברית מילה. 

מעניין לראות שגם לגבי התורה נאמר: "אם לא בריתי יומם ולילה" . 

אלוקים מילה תורה – אלו הם ראשי-תיבות אמת

שלושת הדברים הללו מביאים לשלימות. 

לכן, מיד לאחר הברית מברכים: "כשם שנכנס לברית, כן יזכה לתורה.." 

כיון שכעת יש שלו שלמות בגופו מברכים את הרך הנימול שתהיה לו השלימות גם בנשמה. 

עכשיו גם מובן, מדוע הברית נקראת "אות". 

וזו גם הסיבה לאמירת קדיש אחרי הברית, כי יש כאן שלימות, נשלמה המצווה. מה שאין עושים כן (לא אומרים קדיש) לאחר החופה, כי שלימות החתונה הינה בפריה וברביה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏