השלמות שלאחר ברית מילה

בשונה מחופה וקידושין ששם לא נהוג כלל לומר קדיש?! ביאור נפלא לחשיבות הברית ביהדות...

ה' אמר לאברהם: "ואת בריתי תשמור" = זוהי ברית מילה. מעניין לראות שגם לגבי התורה נאמר: "אם לא בריתי יומם ולילה" . אלוקים מילה תורה – אלו הם ראשי-תיבות אמת! שלושת הדברים הללו מביאים לשלימות. לכן, בברית מברכים: "כשם שנכנס לברית, כן יזכה לתורה.." כיון שכעת י שלו שלמות בגופו מברכים את הרך הנימול שתהיה לו השלימות גם בנשמה. לכן גם הברית נקראת "אות". וזו גם הסיבה לאמירת קדיש אחרי הברית, כי יש כאן שלימות, נשלמה המצוה. מה שאין לאחר החופה, כי שלימות החתונה הינה בפריה וברביה...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏