בא- מהו החושך האמיתי?

"חידוש קצר לפרשת בא". כל מכה שהביא הקב"ה על המצריים במצרים יש גם מסר לגבינו. מהו אם כן המסר ממכת חושך? "מה עלינו ללמוד ממכת החושך לחיים הפרטיים שלנו?". "וורט לשבת פרשת בא" (ר.ק)

מהו החושך האמיתי?

 

בפרשת השבוע מספרת לנו התורה על שלושת המכות האחרונות שהביא הקב"ה על מצרים.


במכה התשיעית - מכת החושך הביא הקב"ה חושך מוחלט על המצריים, כל כך חזק עד שהיה אפשר להרגיש במוחש את עובי החושך כפי שהתורה מתארת: "לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושה ימים..."

 

מבארים בעלי המוסר: 

"לא ראו איש את אחיו.." כאשר אדם לא רואה את השני, לא מבחין בקיומו, זה החושך האמיתי!!!

 

מכת חושך אמיתית היא זו, שאדם לא מתבונן על מצוקת חברו, מעלים את עינו מרצונותיו, או חלילה דורך עליו כדי לעלות מדרגה...


אם אנו רוצים שיהיה לנו אור, שהחיים יאירו לנו, שמלמעלה ישפיעו עלינו חן וחסד אנו צריכים להאיר פנים לחבר שליד, לא להתעלם ממנו ובטח לא לדחוק אותו לצד כדי שאנו נתקדם...


כמה חשוב להבין ולדעת שהמשותף לך ולזה שעומד מולך הוא - שיש לכם אבא משותף... הוא אחיך!


תראה לו פנים, חיוך, מילה טובה ותראה איך אבא – הקב"ה מראה לך פנים של שפע ברכה והצלחה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏