בא- למה דווקא שלוש מכות?!

"חידושים לפרשת בא". מדוע רק שלוש נאמרו בפרשה הזו?. "מה מייחד את שלושת המכות האחרונות?" מה הקשר בין שלשת המכותת האחרונות לחגי ישראל: ט"ו בשבט, פורים ופסח?"...

למה דווקא שלוש מכות?! 


בפרשה שלנו, פרשת בֹא, ישנם שלוש מכות – ארבה, חושך ובכורות...

שואל האברבנאל למה ישנם שלוש מכות בפרשה הזאת?

כולם יודעים להגיד, שפרשת בֹא, זה גימטרייה 3, ומרמזת בשמה שיש עוד שלוש מכות...


אם ר' יהודה היה נותן בהם סימנים, והחלוקה האחרונה היא של ארבע מכות... אז למה אין בפרשה הזאת, את הסדרה של  באח"ב?משיב האברבנאל:

שלושת המכות הללו, הביאו חושך על מצרים, ולכן הם מופיעים כיחידה אחת.

שהגיעה מכת הארבה, כל מצרים הפכה להיות בחשיכה – הארבה כיסה את השמים.


במכת חושך גם היה חושך, ומכת בכורות גם הייתה בחושך. 


אז שלושת המכות האלה, שהיו בחושך, מופיעים בפרשה נפרדת.  רעיון יפה שמביא הרב ברוך רוזנבלום:
מכת בכורות הייתה בליל ט"ו בחודש ניסן... וההפרש בין מכה למכה, היה שלושים יום – שלושה שבועות התראה, שבוע מכה.


אז אם מכת בכורות הייתה בליל ט"ו בניסן, מכת חושך הייתה חודש לפני - בפורים.
לפי זה מכת ארבה הייתה גם היא חודש אחד קודם דהיינו - בט"ו בשבט.

בט"ו בשבט, באו הארבה ואכלו את כל העצים... 

במקום זה, מה אנחנו עושים?

אוכלים פירות... הם אכלו עצים ואנחנו אוכלים פירות...


בפורים הייתה מכת חושך... ומה אנחנו עושים?
(אסתר ח, טז) "לַיְּהוּדִים הָיְתָה אוֹרָה וְשִׂמְחָה" - הם בחושך ואנחנו באור.


מכת בכורות, הייתה בפסח... פירוד, אֶבֶל  ושכול בכל משפחה... 

מה קיבלנו?
ליל הסדר קירוב בין המשפחות, שמחה ואחדות 
באכילת מצות. - הם באבל ובסכסוך על הבכורות החדשים שצצו במשפחה... 

ואנו בשמחה על האחדות המשפחתית והחברתית (כל דכפין יתי ויכול...) בליל הסדר.


על שלושת המכות הללו, קיבלו היהודים דברים שמקרבים אותם להקב"ה מדי שנה ט"ו בשבט, פורים ופסח ולכן נאספו דווקא שלושתן לפרשת בא...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏