ברית יצחק - למה בלילה ולא ביום?

"חידוש לברית יצחק". "מדוע ברית יצחק בלילה שלפני הברית?" הרי הברית היא למחרת בבוקר?! על המשמעות של ליל הברית ומדוע דווקא בלילה שלפני הרית יש עניין לשמור את התינוק מפני המזיקים...

למה בלילה ולא ביום?

בליל הברית נוהגים לערוך סעודה וללמוד את סדר ברית יצחק.

נשאלת השאלה:
"מדוע עושים ברית יצחק דווקא בליל הברית?" 

התשובה הידועה היא:
כדי לשמור מפני המזיקין, שמנסים לעכב את הברית. 

אך עדיין יש לשאול:
מדוע דווקא בלילה, הרי הברית הינה ביום? 

והתשובה לכך היא: 
התורה מצווה: "וביום השמיני ימול בשר עורלתו". כיון, שלמעשה, נכנסנו ליום השמיני - התינוק כבר התחייב בברית. 

אך, אנחנו מקיימים אותה ביום, שנאמר: "ביום השמיני", ולכן, כבר מהלילה הזה שהוא ליל הברית, שבו נכנסנו ליום השמיני, מתעורר הקיטרוג והסכנה לילד. 

על מנת לשומרו מין המזיקים שלא יעכבו את הברית נשארים ללימוד בלילה הזה...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏