"ברית יצחק" - משמעות השם

"דבר תורה לברית יצחק". "למה ברית יצחק"? הרי אברהם היה הראשון שנימול?! ומדוע יש צורך בסעודה לברית יצחק? הסבר המשמעות של הלילה הזה והחשיבות של השמחה והסעודה. מתאים כ- "דבר תורה לליל הזוהר"

מדוע נקרא הלימוד הזה "ברית יצחק"?

 

כיון, שיצחק הוא הראשון שנימול לשמונה ימים.

 

אם כן, יש לשאול, אמנם הוא הראשון, אבל היו עוד הרבה אחרים שנימולו איתו באותו היום? ועוד רבים וטובים שנימולו לשמונה כמו: יעקב, משה וכד'?

 

אלא, יצחק הוא הראשון שהוכיח שהוא הסכים שאביו ימול אותו.

עצם זה שהסכים להיזבח ולהישחט למען ד', הוכיח שגם לברית המילה שעשה לו אביו הוא הסכים. ובזה הוא היה הראשון..


היום לצערנו, אנשים נמנעים מלמול את בנם, בטענה: "הכיצד נעשה לו דבר כזה, אולי הוא לא מסכים?...שיגדל ויחליט בעצמו..."

 

וזוהי הסיבה, שהאבא עושה סעודה. שבעצם הסעודה הוא מוכיח שהוא הסכים לברית שעשו לו, שהרי כעת הוא עושה זאת לבנו, משמע שהוא מסכים על הברית שמלו אותו.


ומכיוון שיצחק היה הראשון שהוכיח זאת (ע"י העקדה) – הלימוד הזה נקרא "ברית יצחק"ברית יצחק - ממשיכים בהעברת הלפיד (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏