הגיגים ב"על הניסים" לחנוכה

"ביאורים על הניסים בחנוכה". התוספת על הניסים בחנוכה טומנת בחובה שאלות רבות נענה על כמה מהם כמו: מהו הנס ברשעים ביד צדיקים?, אין כאן הרי כל חידוש ונס, הרי כך צריך להיות?! ועוד...

"רשעים ביד צדיקים"

 

ר' אלחנן ווסרמן זצ"ל הבין מדוע רבים ביד מעטים זהו נס, אך מהו הנס ברשעים ביד צדיקים? 


אין כאן הרי כל חידוש ונס, הרי כך צריך להיות?!

 

והוא השיב:

אלא, הרשע, לעולם חזק יותר מהצדיק, כי הוא משתמש בכלי מלחמה ללא הגבלה וללא כל רסן, הוא הורס ומשחית ללא כל בושה ורחם. 


ואילו הצדיק, מעשיו מחושבים ואינו נוהג באכזריות ואלימות מיותרת ויתכן שבמלחמה יגבור הרשע על הצדיק שזו היא הרי אומנותו...


וראו זה פלא, דווקא הצדיקים ניצחו ב"מגרש הביתי" של הרשעים... 


זהו אכן הנס של מסירת רשעים ביד צדיקים, כי זהה הוא כמו מסירת גיבורים ביד חלשים...

 


----------------------------------


 

"להודות ולהלל לשמך הגדול"

 

ר' שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל משווה בין פורים לחנוכה, ושואל: "מדוע בחנוכה אומרים ב"על הניסים",שקבעו שמונת ימי הלל והודאה ולא מזכירים כלל את מפלת יוון, ואילו בפורים, מזכירים תליית המן על העץ, ולא אומרים כלל על קביעת משתה ושמחה?

 

ומסביר הרב:

 

זה כדי להראות את היפך כוונת הרשעים, שעמדו עלינו באותן התקופות:

 

בחנוכה- עיקר כוונתם הייתה להשכיחם תורתך, ולכן, אנו מזכירים את ההודאה לשמך הגדול. 


ובפורים- הייתה הכוונה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. ולכן, מזכירים את מפלתם של עצמם...

 

 

-----------------------------------"גיבורים ביד חלשים"

 

ר' לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל תמה ושאל, מדוע מכונים בניו של מתתיהו חלשים? הרי היו ידועים הם כגיבורים גדולים?

 

אלא, עונה הוא:

 

החשמונאים בצדקתם הרבה לא סמכו על כוחם כלל, אלא, בטחו בה' ובחסדיו הרבים והאמינו כי ברצונו ימסור בידם את ממלכת יוון האדירה.

 

וזו כוונת התפילה: מסרת גיבורים – הבוטחים בכוחם, ביד חלשים – שאינם בוטחים בכוחם אלא בה'...

 

חג אורים שמח!

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏