מצוות ומנהגים- מעשים קטנים ושכר נצחי

ילנא" שעשתה הסכם עם חברתה לגלות האחת לשנייה בחלום (לאחר 120 שנים) מהו השכר של המצוות בעולם הבא?... "סיפור על פטירתו הגאון מווילנא" - ממה חשש ועל מה הצטער?... מתוך החוברת 'טהרת המשפחה' באגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א.

ובחרת בחיים


מעשים קטנים ושכר נצחי


אשתו של הגאון מוילנא, יחד עם חברתה, היו מפעם לפעם מסתובבות בין הבתים לאסוף תרומות, בעבור יתומים ואלמנות. 


הן עשו ביניהן הסכם: הראשונה מביניהן אשר תיפטר ותגיע לעולם האמת, צריכה לבוא אל חברתה בחלום, ולספר לה מה היא רואה שם. אשת הגאון נפטרה ראשונה. כעבור ימים מספר היא באה בחלום אל חברתה ואמרה לה: "מה שקורה בעולם האמת - אינני יכולה, ואין לי רשות לספר. 

אולם אומר לך דבר אחד: זוכרת את, כי יום אחד כאשר הסתובבנו לאסוף צדקה, אמרתי לך שכדאי לנו ללכת להתרים את עשיר פלוני, והוריתי לך באצבע לכיוון ביתו. על אותה הנפת אצבע - אין לך מושג כמה גדול ועצום הוא שכרי".  ("מראש אמנה" עמ' קנח)

 

וסיפר רבי דוד לוריאודם, כי בצאת נפשו הקדושה של הגאון מוילנא לישיבה של מעלה, אחז בציציותיו ובכה ואמר: 


"כמה קשה להיפרד מן העולם הזה, עולם המעשה, שעל ידי מצווה קלה של הציצית, זוכה האדם לשכר אין קץ בעולם הבא, לראות פני שכינה. 

ואיה איפה אפשר למצוא מצווה כזאת בעולם הנשמות?!"

(ענף עץ אבות עמוד 248)© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏