שמות- "ההקבלה בין יוסף למשה"

"רעיון לפרשת שמות". "יוסף ומשה" כמה דברים בחיי משה רבינו המקבילים באופן מדהים לחייו של יוסף. אותו דבר שנעשה ליוסף - אז, נעשה למשה עכשיו... הכל כדי לזכך אותו, ולהביאו לתיקון השלם, כדי שיוכל להיות נותן התורה.

"ההקבלה בין יוסף הצדיק למשה רבינו"


אומר יוסף הצדיק לבני ישראל"פָּקֹד יִפְקֹד אֱלֹוקים אֶתְכֶם וְהַעֲלִיתֶם אֶת עַצְמֹתַי מִזֶּה אִתְּכֶם" (בראשית יג, יט). דעו לכם! יבוא יום, שהקב"ה יוציא אתכם ממצרים אנא קחו את עצמותי איתכם לארץ ישראל.


שואלים חז"ל:

מה זה וְהַעֲלִיתֶם אֶת עַצְמֹתַי מִזֶּה אִתְּכֶם?


מסביר רש"י: 

והעליתם את עצמתי מזה אתכם - לאחיו השביע כן, למדנו שאף עצמות כל השבטים העלו עמהם, שנאמר אתכם.


יוצא שיוסף מבקש: עם כל עצמות השבטים, תעלו גם את עצמותי.


מי לוקח את העצמות של יוסף?

משה רבינו, כך נקרא בע"ה, בעוד שלושה שבועות... 

בפרשת בשלח אומר התורה (שמות יג, יט): "וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת עַצְמוֹת יוֹסֵף עִמּוֹ כִּי הַשְׁבֵּעַ הִשְׁבִּיעַ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר פָּקֹד יִפְקֹד אֱלֹוקים אֶתְכֶם וְהַעֲלִיתֶם אֶת עַצְמֹתַי מִזֶּה אִתְּכֶם".


נשאלת השאלה: 

למה משה רבינו, הוא זה שלוקח את עצמות יוסף?! 

קח את העצמות, ותמסור אותם לבני מנשה ואפרים -הנכדים שלו!


אלא, הבין משה רבינו, שאם נאמר "פָּקֹד יִפְקֹד אֱלֹוקים אֶתְכֶם וְהַעֲלִיתֶם אֶת עַצְמֹתַי", שמי שיאמר את הקוד, של פָּקֹד יִפְקֹד, הוא חייב לקחת את העצמות.


הבה נבחן את התהליך שעבר משה רבינו:

כשהקב"ה מבקש ממשה רבינו ללכת לגאול את ישראל, הוא מסרב ללכת, כפי שמופיע בפרשתנו (שמות ד, יג): "שְׁלַח נָא בְּיַד תִּשְׁלָח".


במשך שבעה ימים, מסרב משה לציוויו של הקב"ה, שנאמר (שמות ד, י): "גַּם מִתְּמוֹל גַּם מִשִּׁלְשֹׁם גַּם מֵאָז דַּבֶּרְךָ אֶל עַבְדֶּךָ"...


שאל אותו הקב"ה: "למה אתה לא רוצה ללכת לגאול את העם?"


אמר לו משה: "אהרון אחי, הוא המנהיג במצרים... לא יתכן שאני יבוא, ואדחה את אחי, ואזרוק אותו מכהונתו"... 

הרי כל הסיבה שהתחילה הגלות הזאת היא בשנאת אחים – באו האחים, וזרקו את אח שלהם למצרים... מזה התחילה הגלות! 

אני לא "אדרוך" על אח שלי!!!...


אם הגלות התחילה, בגלל ש"אח דרך על אח"... לא יכל להיות שתבוא גאולה, כאשר "אח דורך על אח"...


לכן אמר לו הקב"ה: "אין לך ממה לדאוג - וְרָאֲךָ וְשָׂמַח בְּלִבּוֹ".


על פי הדברים הללו יוצא איפה, שגואל שהולך לקבל תורה לעם ישראל, לא יתכן שיהיה בו סרך של עוון!


מבאר הרב רוזנבלום על פי ספר חקרי לב - מאמרים לפרשת השבוע:

משה רבינו, נבחר להיות גואל, עוד לפני שעם ישראל ירד למצרים - עוד בשעה שהקב"ה ברא את העולם, ייעד הקב"ה את אברהם אבינו, להיות האבא הראשון שלנו שנאמר (בראשית ב, ד): "אֵלֶּה תוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ בְּהִבָּֽרְאָם" ומבארים חז"ל: אל תקרי בְּהִבָּֽרְאָם, אלא באברהם.


כשם שהאיש שייעד אותו הקב"ה, מששת ימי בראשית, להיות האבא הראשון, הוא אברהם אבינו, כך האיש שיעד אותו הקב"ה, מששת ימי בראשית, להיות נותן התורה, הוא משה רבינו. 


משה רבינו נבחר, מראשית היצירה, להיות נותן התורה.


משה רבינו נולד בבית לוי, שהיה לו חלק מאוד כבד, במכירת יוסף (שמעון ולוי אמרו: "הנה בעל החלומות הזה בא..." ולפי המדרש הם דחפו אותו לבור).


אם היו שואלים אותנו – היכן היה צריך משה רבינו להיוולד?

היינו אומרים – בשבט בנימין, כי בנימין לא היה במכירה.


ואם אומרים לנו, שכל הגלות הזאת הייתה בגלל מכירת יוסף, ורוצים להביא גואל לעם ישראל... אז מאיפה יילקח הגואל? מאחד שלא היה שותף במכירה!


אבל מה לעשות, שהקב"ה ייעד את משה רבינו, להיות נותן התורה, כבר אז... והקב"ה ייעד את משה רבינו, להיות משבט לוי, כי יש לו תכונה של "יוֹרוּ מִשְׁפָּטֶיךָ לְיַעֲקֹב וְתוֹרָתְךָ לְיִשְׂרָאֵל יָשִׂימוּ קְטוֹרָה בְּאַפֶּךָ וְכָלִיל עַל מִזְבְּחֶךָ"... 


שבט לוי נבחר להיות נותן התורה... אם ככה, משה רבינו חייב להיוולד בשבט לוי...


אבל לשבט לוי יש בעיה... הוא היה שותף במכירת יוסף.


אם הוא היה שותף במכירה, לא יכול לבוא גואל, כשעל הכתפיים שלו, יש עדין איזה שהוא סרך של כתם, ממכירת יוסף... 


אז מה עושים?

אומר הקב"ה (שמות ב, א): "וַיֵּלֶךְ אִישׁ מִבֵּית לֵוִי וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי" – מה שקרה עם משה רבינו, בכלל לא קשור לעמרם ויוכבד... אל תייחס להם את זה בכלל!


כל מה שתקרא עכשיו, שארא למשה רבינו, זה קרה בגלל  "וַיֵּלֶךְ אִישׁ מִבֵּית לֵוִי וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי"...


היות ומשה רבינו נולד בשבט לוי, ושבט לוי נושא על כתפיו  את מכירת יוסף... צריכים שהוא ינקה מעצמו, את העניין הזה... 


איך מנקים אותו???

עליו יעבור כמה תהליכים של זיכוך - ניקוי מושלם, מאותו מעשה שעשה שבט לוי, במכירת יוסף, וזה מה שיביא אותו להיות נותן התורה!


ההקבלה בין יוסף הצדיק למשה רבנו:


1. מכירת בן הזקונים 

כשם שלקחו את יוסף, שהיה בן זקונים של יעקב אבינו, ומכרו אותו למצרים... 


לוקחים כאן את בן הזקונים של עמרם (שנולד אחרי מרים ואהרון), ומוכרים אותו לבתיה בת פרעה. 

בתיה בת פרעה, היא המצרים שבתוך המצרים.2. ניתוק מהבית

ככשם שיעקב לא גידל את יוסף, גם הוריו של משה רבינו - לא גידלו אותו.


כשם שיעקב לא זכה לגדל את יוסף הצדיק, אלא רק שבע-עשרה שנה... מתי הם נפגשו רק לאחר שחלפו עשרים וכמה שנים...


גם משה רבינו נילקח, שהיה בגיל שנתיים... והוא יצא לראות בשלום אחיו רק כשהיה בן עשרים שנה. 


אם לא זכה יוסף, להתוודע בפני אחיו היהודים, במשך עשרים שנה... גם הם עכשיו במשך עשרים שנה, לא מתוודעים...


אותו דבר שאירע ליוסף הצדיק קורא עכשיו למשה רבינו.
3. מידה כנגד מידה - מדין

האחים מכרו את יוסף לישמעאלים, הישמעאלים מכרו אותו למדיינים, והמדיינים מכרו אותו למצרים.


המדיינים נחשבים כאחראים למכירת יוסף כפי שמופיע בפרשת פינחס, שלח משה רבינו את פינחס, ללכת לנקום את נקמת ה' במדין...


שואלים חז"ל

למה דווקא את פינחס? 


ומשיב רש"י: 

כיון שלפנחס יש חשבון ארוך עם המדיינים... לפי שהמדיינים מכרו את יוסף! (אמנם הישמעאלים מכרו אותו למדיינים, ומשם מכרו אותו למצרים אבל למדיינים יש את עיקר החלק במכירה...)


אם למדיינים יש את החלק העיקרי במכירת יוסף... יורד משה רבינו עכשיו לגלות במדין.4. עשר שנים בבור

רבותי, כשהגיע משה רבינו למדין, יתרו שם אותו בבור, עשר שנים. לאחר עשר שנים, באה ציפורה  לאביה ומזכירה לו את משה רבינו...


מה את נזכרת אחרי עשר שנים? 

כי עשר שנים הוא צריך לשבת שם! 


כי אם הוא היה שותף למכירת יוסף, ובגללו יוסף ישב בכלא עשר שנים, אז כנגד זה, הוא צריך לשבת בבור, עשר שנים!


(ספר חידושי הזכות לחידושי הרי"ם: שמעון בר-יוחאי, יושב במערה שתים-עשרה שנים היות ורשב"י היה התיקון לשבט שמעון, שהוא השבט שהוריד את יוסף הצדיק למצרים. וישב יוסף שם בכלא עשר שנים ועוד שנתיים... לכן ישב רשב"י במערה כנגדו, שתים-עשרה שנים).5. מלוכה לאחר ישיבה בבור

לאחר שיוסף יוצא מהכלא הוא נעשה למלך במצרים...

גם כשמשה רבינו יוצא מתוך הבור במדין, נהיה מלך!


אותו דבר שנעשה ליוסף - אז, נעשה למשה עכשיו... הכל כדי לזכך אותו, ולהביאו לתיקון השלם, כדי שיוכל להיות נותן התורה.6. נתינת שם חדש:

ליוסף הצדיק, פרעה נותן לו את השם - צָפְנַת פַּעְנֵחַ.


עמרם ויוכבד יכולים לקרוא לבנם, בשם אביגדור... טוביה... יקותיאל... אבל הם לא קראו לו כך, אלא הם קראו לו את השם שנתנה לו בתי-ה בת פרעה - משה


שאלה: 

מדוע להשתמש בשם של גוי-ה שאבא שלך הורג ילדים ללא רחמים?!


והתשובה ברורה: 

כשם שפרעה נתן ליוסף את השם, עכשיו בתיה בת פרעה באה, ונותנת את השם למשה!אם אלו פני הדברים נשאל שאלה: 

מדוע התורה מסתירה ולא אומרת: "וילך עמרם וייקח את יוכבד?!"


התשובה: 

כי אחרת היית חושב, שיש בעיה עם עמרם ויוכבד... והיית שואל: מה הם עשו? מה הם אשמים?


דע לך! הם לא אשמים... 


הם משלמים את המחיר של "פֹּקֵד עֲוֹן אָבֹת עַל בָּנִים עַל שִׁלֵּשִׁים וְעַל רִבֵּעִים"... 

הם משלמים את המחיר של "וַיֵּלֶךְ אִישׁ מִבֵּית לֵוִי וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי"... זה התשלום!


אם זה התשלום שמשלמים, עכשיו אנחנו מבינים, למה התורה מעלימה את השמות של עמרם ויוכבד ואמרת רק: "וַיֵּלֶךְ אִישׁ מִבֵּית לֵוִי וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי". למדנו מהפרשה הזאת, נקודה אחת קטנה:

הספר 'נחלת דבש' מביא: שעל פי זה מובן נדבך נוסף קראנו בשבוע שעבר: שמעון ולוי (בראשית מט, ה): "כְּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם" ...


שמעון ולוי, חוץ ממכירת יוסף, הרגו את כל תושבי שכם.


אומר להם יעקב אבינו (בראשית לד, ל): "עֲכַרְתֶּם אֹתִי לְהַבְאִישֵׁנִי בְּיֹשֵׁב הָאָרֶץ" - יש לכם אבא, למה לא התייעצתם איתי?! - החלטתם לעשות על דעת עצמכם, מה שאתם רוצים!.


אמר הקב"ה – בואו ונכפר על זה:

יחליט עמרם לגרש את אשתו, ולא ישמע לדעת גדולים ממנו. 

עכשיו הוא יצטרך לשמוע, לדעת קטנים ממנו... 

תבוא מרים בתו, והוא יצטרך לשמוע לה!


פירוש הדבר, שהוא לא מכופף עצמו, רק לדעת גדולים, אלא גם לדעת קטנים ממנו!


ובזה יכופר, מה שהלכו שמעון ולוי, ולא שמעו בקולו של יעקב אבינו!


אם אתה החלטת על דעת עצמך, לעשות מה שאתה רוצה, תבוא עכשיו בתך מרים, בת החמש וחצי, ותשמע לעצתה , ובזה תתקן את מה שלא נשמעת לקול אביך.


אם אלה הדברים, בסיעתא דשמייא נכנסנו לימי השובבי"ם הבאים עלינו לטובה, ימים של תיקון המעשים... כל אחד ואחד, יתפוס את הנושא שהוא צריך לתקן בו, בעיקר במידות של בין אדם לחבירו...


(מעובד משיחתו של הרב רוזנבלום לפרשת שמות)© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏