שבת- רק שומר שבת מקבל!

ברכה משמים. יש כאלה שכל כך רוצים שהם אפילו מתפללים שלוש פעמים ביום: "ותן ברכה...". עלינו לדעת שברכת שמים מוזרמת לכל אדם ע"י השבת. רק מי ששומר שבת יכול לקבל! - "סיפור עם מוסר השכל שממחיש זאת...

רק שומר שבת מקבל!


לא פעם אנשים אינם מבינים מה "הקשר בין השבת לפרנסה" הסיפור הבא ימחיש זאת כדבעי:

עשרה דיירים גרו בשכנות בבניין משותף, כדי לספק מים לכל אחד מהם בנה הקבלן מאגר מים המוצב על גג ביתם, וממנו מועברים צינורות לכל הדירות. במשך הזמן התישנו הצינורות, הצטברות של אבן, חלודה ומפגעי הטבע החלו להעלות בהם סדקים, גם איכות המים ירדה בהתאם.


חלק מהדירים החליפו את הצינורות לחדשים, והתוצאות לא אחרו לבוא המים שזרמו לבתיהם שבו להיות נקיים וזכים. אולם חלק מהדירים נשארו עם הצינורות הישנים, אצלם ההתדרדרות הייתה מהירה: מים רבים התבזבזו בכך שמצאו דרכי מילוט מהחורים והסדקים שנפרצו בצינורות, איכות המים ירדה אף פלאים בשל שברירי חלודה ואבן. 


הפתרון היחיד שנותר להם - להזדרז להחליף את הצינורות הישנים לחדשים. מה הם יעשו לדעתכם? האם יוכלו לבוא למישהו בטענות?!


הקב"ה הוא טוב, כפי שאומר דוד המלך בתהילים (קמה,ט): "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו"

 בברכת המזון אנו מציינים שהקב"ה זן את העולם כולו, נותן לחם לכל בשר בחן בחסד ברווח וברחמים רבים...


אם כך, מדוע לא תמיד רואים בני אדם את הטוב של הקב"ה כמות שהוא באמת טוב?!


הסיבה לכך פשוטה- תלוי באיזה צינור אתה משתמש! איזה צינור מכין האדם כדי להוביל את הטוב של הקב"ה עד לביתו.

 

מאת הקב"ה יוצא רק טוב, מים זכים וטובים, ואין הדבר תלוי אלא במקבל עצמו. אם המקבל מכין צינור טוב חדש ונקי, הרי שישנה ברכה גדולה בכל טיפה וטיפה שיורדת אליו מאת האלוקים, אולם אם המקבל משתמש בצינור חרור וסדוק, ישן ומעופש אל לו להלין שהשפע היורד אליו מתקלקל ואין בו ברכה...


ובכן דע לך, ידידי, שהצינור הוא "השבת"!!!

 

שבת מקור הברכה!

תבין, "מקור הברכה!". מקור הינו סיבת כל ההשפעות. ותלותם כדי שיבואו מבורכים לאדם תלוי בשבת יהודי שומר שבת מכין בכך צינור נקי המאפשר זרימה להמשכת השפע. 

אולם זה אשר איננו שומר שבת הרי שעם כל הרצון של הבורא להיטיב לאדם ועם כל הטוב האמתי שמונח אצל הבורא -

האיך ירד טוב זה לאדם כאשר הצינור שהכין להמשכת שפעו של הבורא הינו חרור, סדוק, חלוד ומלוכלך?!...

(מעובד מתוך החוברת 'שבת המלכה')


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏