ברית יצחק - ממשיכים בהעברת הלפיד

"ברית יצחק דרשה קצרה". ברית יצחק באה לידי ביטוי בבנייה של קומה נוספת בשרשרת הדורות. ביאור נפלא לפסוק: "וכל בניך לימודי השם ורב שלום בניך" מתאים כ- דבר תורה לברית מילה

ממשיכים בהעברת הלפיד

 

בסיום מסכת ברכות חז"ל מביאים דרשה על הפסוק: "וכל בניך לימודי ה', ורב שלום בניך" (ישעיהו נד, יג) ואף אנו בכל יום מזכירים אותה בתפילת שחרית לפני "עלינו לשבח": "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר: "וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך, אל תקרי 'בניך' אלא 'בוניך'".

 

שמעתי מפי הרב יוסף שילת שליט"א ביאור נפלא בדברי הגמ' המתחיל בשאלה נפלאה:

לשם מה הגמרא מדקדקת בפסוק?! 


הלא אם התכוון ישעיהו הנביא לומר דרשה זו היה כותב את המילה בוניך?!


מוכרח אם כן, שחז"ל רצו ללמד אותנו יסוד גדול בעניין הבנים. מהו אם כן המסר מדרשה זו?

 

ותירץ הרב:

הקבילו חז"ל את ה - "בניך" ל- "בוניך" לומר לכל אחד: שהבנים הם הבונים את הבית, הם דור ההמשך וכעת בעצם אנו היסודות שלהם...

 

ובפרט שכעת נולד בן חדש, אבי המשפחה מקבל את האחריות להמשיך את מסורת ישראל מדור לדור. 


לבנות את החוליה הבאה בשרשרת הדורות של העם הנבחר ו"נצח ישראל לא ישקר"...ברית יצחק - למה בלילה ולא ביום? (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏