מוסר השכל- מי שגונב מהשני מפסיד את שלו!

"הגנב מפסיד סיפור עם מוסר השכל". לא פעם חושב הגנב שביכולתו לקחת את השייך לחברו, או שיש כאלו הקורצים על עסקאות של חבריהם ומנסים לקחת לנכס אותן לעצמם - עליהם לדעת - לא רק שלא יצליחו אלא גם מה שיש להם ילך מהם...

מי שגונב מהשני מפסיד את שלו!


איש זקן ושבע ימים החליט לחלק את רכושו לבניו.


לאחר מחשבה עמוקה החליט לתת לכל בן קופסא מלאה אבנים טובות כראות עיניו.

נתקנא אחד הבנים באחיו על חלקו שקיבל וחטף ממנו את הקופסא שקיבל מאביו.


הצטער האח על הגזילה שגזל ממנו אחיו, אך העדיף שלא לספר לאביו שלא יצטער...


בדרך לא דרך הגיעה השמועה לאוזנו של האב וזה שמח על הדרך שבחר בנו והעניק לו קופסא כפולה מהקודמת, גדושה ומלאה באבנים טובות, בצירוף מכתב על מידת הענווה שלו...

במקביל, לקח מבנו הגזלן את אשר נתן לו ונידהו מביתו...


הקב"ה נותן לכל אחד את פרנסתו ומזונותיו כפי שמגיע לו.


אדם החושב שאם הוא יגזול את חברו או יערים ויכניס לכיסו את פרנסת חברו ובכך ירבה את הונו, טעות גדולה היא בידו!


מה שמגיע לך אתה תקבל ואם לא מגיע לך, גם אם תיקח מהאחר בסופו של דבר לא תהנה ממה שגזלת ולא יחסר מאומה לזה שממנו לקחת...


אל לך לחשוב שאם רימית וכביכול 'הרווחת' מההונאה אכן יש לך רווח. נהפוך הוא הפסדת אפילו את מה שהיה מגיע לך!...


שלמה המלך החכם מכל אדם כבר אמר: "עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל"


נלך בדרך הישרה, נקפיד על רכושו של האחר - נישא וניתן באמונה וה' ישלם שכרנו הטוב ובעין יפה... ואף נזכה לשם טוב...


מוסר השכל- הכל לפי היכולת (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏