מוסר השכל- להחזיק בתורה ולהינצל

"התורה מצילה סיפור עם מוסר השכל". "מדוע אלו המחזיקים בתורה לבסוף ניצלים?". לא פעם הרבנים צועקים ורודים בעם לחזור בתשובה, לא תמיד מקשיבים להם - אבל מי שמקשיב מרוויח...

להחזיק בתורה ולהינצל


נווד אחד הלך במדבר ימים שלמים עד שהגיע לעיירה קטנה של אינדיאנים ואלו הזמינוהו ללון אצלם מספר ימים...


הוא נהנה בחברתם ומהטקסים שערכו בכל יום בשירה ובתופים ובאמת הכל היה טוב עד ש...

באחד הלילות שמע קולות מוזרים, מתוך הרגל הוא היטה אוזנו כאפרכסת, שם את אוזנו על החול והבין מיד שרוח סערה עומדת להגיע תוך מספר שעות...


הוא לא איבד זמן, רץ אל מטיבו - ובזעקות העיר את כל העיירה ואמר להם: "אני נווד כבר עשרות שנים, מכיר אני את המדבר כמו את כף ידי. בעוד כמה שעות תגיע סופה גדולה אשר תכלה את העיירה על יושביה, את כולנו היא תעיף...

הקשיבו לעצתי:

יש כאן באמצע העיירה עץ גדול ורחב, ששורשיו עמוקים וחזקים. הדרך היחידה להינצל היא שפשוט נקשור את כולם סביב העץ ובכך נינצל אנו ובננו..."


אך סיים את דבריו וכל אנשי העיירה פרצו בצחוק. היו אף כאלה שרטנו על ההשכמה באמצע הלילה.


בצר לו, קשר עצמו הנווד לעץ והמתין לקול המולת צחוקם שאל אלו שלא חזרו לישון...


לא עברו מספר שעות וסופה גדולה הגיעה וכילתה בזעמה את כל העיירה. כל האוהלים התעופפו וכוחם של האנשים לא עמד להם והם נסחפו עם הסופה אל מותם.


רק אותו הנווד ניצל לפי שהיה קשור לעץ...


העץ שלנו שיכול להציל אותנו מה'סופות' שיש בחוץ, מהקושי והפחד שמסתובב תדיר הלא היא התורה...


עץ חיים היא למחזיקים בה.


לא צריך לקשור את עצמינו חזק אל העץ, מספיק שנחזיק בקצה ענף קטן = מצווה אחת כבר נוכל להינצל...


הבה נשכיל ונחזיק בתורה, נקיים מצוה אחת בשלמות או שנחזק מידה אחת אצלנו. נוכל אף להשפיע על החבר ובכך נוכל להנצל מכל סופה שיכולה להיות בדרך...


זיכרו! העץ שלנו חזק ביותר...


מוסר השכל- מי שגונב מהשני מפסיד את שלו! (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏