ערב פסח - ההידור אל מול הכעס

"סיפור על כעס בערב פסח". הצדיק ר' ישראל הגר מויזניץ זצ"ל המלמד מהי ההנהגה הנכונה הנדרשת מיהודי בטרם יכנס חג הפסח... מה עדיף ספק חמץ או עבודה זרה?... מתאים כ- "שיחה לפני חג הפסח"

ההידור אל מול הכעס 

מה עדיף ספק חמץ או עבודה זרה? 

מעשה זה סיפר הצדיק ר' ישראל הגר מויז'ניץ: 

פעם אחת בערב פסח נכנס תרנגול אל ביתו של רב אחד וניקר במזון המוכן לפסח. 

התעוררה מהומה רבה ואחד מבני הבית גער בכעס רב על המשמש על שלא נזהר דיו. 

למהומה והצעקות יצא הרב מחדרו ושאל לפשר הדבר. 

דבר נורא קרה, השיב בן ביתו, תרנגול ניקר במזון הכשר לפסח ויש כאן חשש חמץ! 

חז"ל לימדונו, אמר הרב, שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה! 

ואתה מספר לי על תרנגול עם ספק חמץ?!... 


כמה הלקח נוקב לגבינו בזמן ההכנות לפסח...

פסח כשר ושמח© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏