טהרת המשפחה- חשיבות הטבילה

חה באגדה' של הרב שלום דוד נקי שליט"א: "המי החשיבות של טבילה במקווה לנשים?". "סיפור בנושא טהרת המשפחה". כיצד עוזרת הטבילה במקווה לשמור על היחסים בין בעל לאשתו ועל האישה בכלל? ומדוע אשת הפרופסור הגוי הולכת למקווה?!...

חשיבות הטבילה

אשת הפרופסור הגוי שהולכת למקווה...


סיפר הרב ינון יונה שליט"א, שבעת טיסה מעיר לעיר בארצות הברית, ישב על ידו גוי, אשר הסתכל והתעניין בספר הגמרא שלמד בו הרב. 


כאשר סגר הרב את הגמרא, סיפר הגוי לרב שהוא פרופסור אשר חוקר כבר כמה שנים, ביחד עם עוד כמה אנשים, את "דת היהדות". הוא אמר שה"פרויקט" האחרון שלהם היה המצווה של טהרת המשפחה. 


הם חקרו שנתיים את הדבר, ו"גילו" שהמצווה הזו היא הדרך הכי משוכללת היום לשמור על היחסים בין בעל לאשתו ועל האישה בכלל. הוא ציין ש:

א.        בד כותנה שמשתמשים בו לבדיקות [עד בדיקה], בודק ומחטא את המקום.

ב.         שבעת הימים הנקיים מרפאים את האישה.

ג.         המים מרפאים ומרגיעים.


וסיים: בגלל זה אשתי טובלת כל חודש!"


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏