ויגש- "הנהגת מידה כנגד מידה"

"חידושים לפרשת ויגש". החידושי הרי"ם (ספר הזכות) על הנהגת ה' בעולם באופן של מידה כנגד מידה. למה קוראים לספר תיקוני זוהר, בשם תיקוני זוהר? איזה תיקונים הוא בא לתקן? הקשר בין רבי שמעון בר יוחאי לשמעון בן יעקב. "למה ישב רבי שמעון בר יוחאי 12 שנה במערה?". "מדוע יהודה הוא ראש המדברים בכל מקום?". "מה הקשר בן רבי יוסי ליוסף הצדיק?"

"הנהגת מידה כנגד מידה"


כל  ההתנהלות בעולם הזה מונהגת כאן, בהנהגה של "מידה כנגד מידה". לא פעם אדם תוהה ושואל: "אבל למה?!"... יש לדעת שהדברים מתרחשים כאן הם השלכות של דורות קודמים לפעמים גם מאות שנים לאחור.


ישנו חידוש, שמופיע בספרו של החידושי הרי"ם (ספר הזכות):

ידוע לכולם, שהעניין של עשרה הרוגי מלכות, הכל בא בגלל  מכירת יוסף...

מי כנגד מי, כפי שמובא בילקוט הראובני.


החידושי הרי"ם שואל שאלה: 

למה קוראים לספר תיקוני זוהר, בשם תיקוני זוהר? איזה תיקונים הוא בא לתקן?


כתשובה הוא מביא דברי גמרא מפורסמת מאוד (מסכת שבת לג, ב): 

רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבייהו. 

פתח ר' יהודה ואמר: "כמה נאים מעשיהן של אומה זו (רומי) תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות". 

ר' יוסי שתק. 

נענה רשב''י ואמר: "כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן תקנו שווקין להושיב בהן זונות מרחצאות לעדן בהן עצמן גשרים ליטול מהן מכס" 

הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. 

אמרו (חשובי רומי): 

יהודה שעילה יתעלה 

יוסי ששתק יגלה לציפורי 

שמעון שגינה יהרג. 

וברחו הוא ובנו וישבו במערה 12 שנה עד שאליהו הנביא בישר להם שיכולים לצאת.


אומר ספר הזכות:

כל מכירת יוסף, עומדת על שלושה אנשים:

יוסף הצדיק שנמכר, שמעון שרצה להרוג אותו, ויהודה שאמר "מַה בֶּצַע כִּי נַהֲרֹג אֶת אָחִינוּ וְכִסִּינוּ אֶת דָּמוֹ".


הגמרא פותחת – למה קוראים ליהודה, ראש המדברים בכל מקום - "ואמאי קרו ליה ראש המדברים בכל מקום?" ומשיבה הגמרא – הנה תראה, יושבים בבית המדרש, ומי מדבר בשבחה של רומא? יהודה! לכן הוא נקרא "ראש המדברים"


אם ככה, מבאר החידושי הרי"ם: 

הסיפור הזה הוא תוצאה של מכירת יוסף. ושלשת המדוברים בו מקבילים לשלשת המעורבים במכירת יוסף כדלהלן:

יהודה, הוא כנגד שבט יהודה

רבי שמעון בר יוחאי, הוא כנגד שמעון 

ור' יוסי, הוא כנגד יוסף הצדיק. 

הם חזרו בחזרה, כבר אחרי עשרה הרוגי מלכות... היו כמה דברים שהם עדין לא תיקנו, ולכן חזרו לתקן אותם. (לכן נקרא בספר - "תיקוני הזוהר")


יהודה שאמר - מַה בֶּצַע כִּי נַהֲרֹג אֶת אָחִינוּ וְכִסִּינוּ אֶת דָּמוֹ... לְכוּ וְנִמְכְּרֶנּוּ לַיִּשְׁמְעֵאלִים, אז הוא דיבר! הוא כל הזמן מדבר!

בשעה שנמצא הגביע באמתחת בנימין, מי מדבר? יהודה!


בפרשת השבוע, מי מדבר? וַיִּגַּשׁ אֵלָיו יְהוּדָה וַיֹּאמֶר...

לכן יהודה נקרא ראש המדברים בכל מקום , הוא המדבר!


לכן אמרו יהודה שעילה יתעלה  - הוא ששיבח אותנו, נעלה אותו... בגלל שהשבטים הורידו את יהודה, מגדולתו, שנאמר (בראשית לח, א): וַיְהִי בָּעֵת הַהִוא וַיֵּרֶד יְהוּדָה מֵאֵת אֶחָיו... 


ומי העלה אותו?

אומר יעקב אבינו (בראשית מט, ט): גּוּר אַרְיֵה יְהוּדָה מִטֶּרֶף בְּנִי עָלִיתָ כָּרַע רָבַץ כְּאַרְיֵה וּכְלָבִיא מִי יְקִימֶנּוּ...

הרים אותו יעקב אבינו בחזרה, ולכן יהודה, הוא ראש המדברים בכל מקום.


יוסי ששתק, משלם את המחיר, וגולה לציפורי... 


לשם מה עליו לגלות לציפורי?


אומר החידושי הרי"ם:

פשוט מאוד, יוסף לא שתק ,שנאמר (בראשית לז, ב) וַיָּבֵא יוֹסֵף אֶת דִּבָּתָם רָעָה אֶל אֲבִיהֶם.... כיון שהביא את דיבתם רעה אל אביהם, עכשיו הוא צריך לשתוק! 


אבל מה רוצים ממנו?!


יוסי עשה פעולה, ששם הוא כן היה צריך לדבר... היכן?


בשעה שהוא שמע, שאחיו אומרים על אביו (בראשית מד, לא): עַבְדְּךָ אָבִינוּ... היה יוסף צריך להגיד להם: "למה אתם קוראים לאביכם 'עבד'?! אבא שלכם הוא לא עבד!"...


ולפי ששמע את המילה עבד עשר פעמים ולא הגיב, הורידו לו עשר שנים מחייו . 

הוא חי 110 שנים, ולא 120.


עכשיו ר' יוסי שתק! ולכן יגלה לציפורי...


מה המשמעות של העיר ציפורי?


ציפורי זה לא שם מקום, אלא ציפורי, זה מכפר את טהרת המצורע!

המצורע מביא לטהרתו שתי ציפורים!


ויוסי שדיבר לשון הרע על אחיו, לכן יגלה לציפורי, כדי לתקן את מעשי הפטפוט, כמעשי ציפורים!


ר' שמעון בר-יוחאי שהיה שם, אמר   שכל מה שעושים הרומאים, זה לצורך עצמם!

הקיסר הרומאי אמר: שמעון שגינה יהרג!


שמעון, הוא זה שנתן את היוזמה להרוג את יוסף, אבל למעשה, לא הרגו אותו, כי שמעו לעצת יהודה למכור אותו.


אבל אלמלא שמעון לא היה מתחיל ביוזמה, לא היה מתחיל כל העניין הזה, של מכירת יוסף, לכן שמעון שיזם את כל העניין – יהרג!


אבל למעשה, לא הרגו אותו, אלא מה קרה?


שתים-עשרה שנים, ישב יוסף בבית האסורים – עשר שנים על אשת פוטיפר, ועוד שנתיים על זכרתני והזכרתני

וכדי לכפר, על זה שהוא התחיל את עניין המכירה, היה צריך ר' שמעון בר-יוחאי, ניצוץ נשמתו של שמעון, לשבת במערה שתים-עשרה שנים, כדי לכפר על מה שישב יוסף הצדיק, בבית האסורים.


לימדנו הכתוב, עד כמה הנהגת מידה כנגד מידה, בכל פרט ופרט, ובכל עניין ועניין... © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏