ויגש- למה לא להתיר את הנדר?!

"רעיון לפרשת ויגש". מדוע חוזר יהודה על המילים "אֵיךְ אֶעֱלֶה אֶל אָבִי?" הרי כבר הוא אמר ליוסף שהוא ערב לבנימין?! ביאור נפלא על פי מדרש של בעל ההפלאה שמבאר שבכדי להתיר את הנדר יהודה חייב לחזור עם בנימין ליעקב... מעובד מ- "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום"

למה לא להתיר את הנדר?!

"אֵיךְ אֶעֱלֶה אֶל אָבִי"


בעל ההפלאה, בפרשת השבוע, שואל שאלה ונציג אותה בשפה שלנו:

אמר יוסף ליהודה – אתה מדבר, כי אתה ערב... תרשה לי לשאול אותך שאלה – האם אין אצלכם אפשרות להתיר את הנדר?


אמר לו יהודה – יש אפשרות, ואם אני יתיר את הנדר, בנימין יוכל להישאר כאן. אבל אני צריך פתח להתירו... ואין לי?


אמר לו יוסף – מה הבעיה? האפשרות שלך, להתיר את הנדר, היא אפשרות מאוד קלה... אתה טוען שלקחת ערבות על בנימין... תבוא לאביך, ותאמר לו: "אבא, לקחתי ערבות רק על דבר אחד, אם הילד הוא ילד רגיל, אבל כשמדובר על ילד גנב, אני לא מסוגל לקחת אחריות על גנבים... ולא רק שהוא גנב, אלא הוא 'גנב בן גנבת'!


גם אמא שלו גנבה תרפים, כדי שלבן לא יוכל לרדוף אחרי יעקב, ומאותה סיבה, לקח בנימין את הגביע, כדי שיוסף לא יוכל לרדוף אחריהם. אז זה תורשתי אצלהם!..." 


אם ככה, אין לך פתח גדול מזה, כדי להתיר את הנדר.

כל מה שלקחת עליו ערבות, כי היית בטוח, שהוא ילד רגיל. אבל אם מדובר בילד גנב, אז אין ערבות!


אומר בעל ההפלאה – אם ככה, הוא יכל להתיר את הנדר/השבועה, יש לו עשרה, הוא יכל להתיר גם את הנידוי, להשאיר את בנימין ולחזור?!


התשובה לזה מופיעה בגמרא (מסכת נדרים ס"ה)

ד'נדר שאדם נודר לטובת חברו, אין הוא יכול להתירו, אלא בפני חברו, וכך נפסק בשולחן ערוך ברגע שאדם נודר למישהו, הוא לא יכל להישען על הנדר או על השבועה, אלא בנוכחותו של האדם שהוא נדר עבורו.


לכן:

אם נדרתי עבור מישהו, שאעשה עבורו פעולה מסוימת, אני לא יכול עכשיו ללכת לרב ולומר לו: "תשמע, אם הייתי יודע, לא הייתי מקבל על עצמי"...


אלא, אתה צריך להביא את אותו בן-אדם שבפניו התחייבת... הוא יעמוד גם מול הרב, ובפני שניהם אתה תגיד את הטענה, ושם אתה יכל להפר את הנדר...


שואל ה'פנים יפות': 

לשם מה יהודה צריך לומר ליוסף שוב פעם: "אֵיךְ אֶעֱלֶה אֶל אָבִי?!" הרי הוא אמר לו כבר: "כִּי עַבְדְּךָ עָרַב אֶת הַנַּעַר"


משיב ה'פנים יפות':

הוא אמר לו לאחר שיוסף מבקש ממנו: "בֹא ותפר את הנדר, בֹא תישען על השבועה!"

אמר לו יהודה – אני לא יכול להישען על השבועה, כי בשביל זה, אני צריך ללכת לאבא שלי, כי נשבעתי לו! ולכן אני צריך ללכת אליו! רק שם אני יכול להפר את הנדר בנוכחות אבא ובנוכחות בנימין...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏