ויגש- ללמוד מהחמורים!

"פרשת ויגש דבר תורה קצר". מדוע שולח יוסף רק עשרה ולא אחד עשר הרי מניין האחים היו אחד עשרה?! ועוד מדוע מדגישה התורה שיוסף "וּלְאָבִיו שָׁלַח כְּזֹאת עֲשָׂרָה חֲמֹרִים" מה המשמעות של המילה כזאת?! ביאור נפלא של המהר"ל

ללמוד מהחמורים!


"וּלְאָבִיו שָׁלַח כְּזֹאת עֲשָׂרָה חֲמֹרִים"


נשאלת השאלה:

למה הוא שלח עשרה ולא אחד-עשר? הרי אחד-עשר שבטים עולים חזרה...


מבאר המושב זקנים, בשם רבינו אפרים: 

שבאמת יוסף לא שלח את בנימין חזרה. אמר להם יוסף – אתם תעלו חזרה ובנימין נשאר איתי  – היות ויעקב אבינו חשש, שמא יקרה לו אסון בדרך, אמר יוסף , תשאירו אותו כבר פה, בין-כה יעקב עומד לרדת לפה, שלא יקרה לו אסון בדרך.


על פי זה, אומרים המפרשים - עכשיו תבין למה יהודה נענש...

כתוב בגמרא (מסכת מכות יא.) שעצמותיו של יהודה, היו מתגלגלים בארון ארבעים שנה, כי נידוי אפילו על תנאי, צריך הפרה. 


והיות ויהודה קיבל  על עצמו אָנֹכִי אֶעֶרְבֶנּוּ מִיָּדִי תְּבַקְשֶׁנּוּ, אז היות והוא עשה נידוי על עצמו, התגלגלו עצמותיו במדבר...


שואלים כולם – למה התגלגלו, הרי הוא החזיר אותו?!


מבאר המושב זקנים:

הוא לא החזיר אותו באמת... אמר "שישאר במצרים" , ואם ככה, הוא לא יכל לקיים אָנֹכִי אֶעֶרְבֶנּוּ מִיָּדִי תְּבַקְשֶׁנּוּ, כי הוא לא הביא אותו...


אמנם לא קרה לו שום דבר, אבל הוא נישאר במצרים.


שואל המהר"ל על הפסוק: 

למה כְּזֹאת עֲשָׂרָה חֲמֹרִים?


משיב המהר"ל (גור אריה): 

וּלְאָבִיו שָׁלַח כְּזֹאת עֲשָׂרָה חֲמֹרִים. אמר יוסף ליעקב, אבא, אתה רואה את החמורים האלה? אתה רואה שהם נושאים מכל טוב מצרים? אף חמור , לא יודע מה יש לו על הגב...

אומרים לחמור "לך" , הוא מתחיל ללכת... אין לו שום שליטה, על מה שיש לו על הגב.


אומר המהר"ל - מבקש יוסף מאביו: "אבא, כמו שחמור לא יודע מה יש לו על הגב, ככה השבטים, לא ידעו מה הם עושים. 


הם היו מחוסרי שליטה במעשים שלהם. אל תתבע מהם שום דבר! כמו חמור, שעושה פעולה של הליכה, מבלי לדעת מה הוא מבצע. 


(וּלְאָבִיו שָׁלַח כְּזֹאת) – תלמד מהחמורים שאין להם שליטה, למה שהם סוחבים על עצמם!

(מתוך שיחה של הרב ברוך רוזנבלום)
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏