"מהדרין מן המהדרין" בחנוכה

"חנוכה דבר תורה קצר". מדוע נקשר דווקא בחנוכה המושג "מהדרין מן המהדרין"?! תשובתו הנפלאה של ה"חידושי הרי"ם", רבי יצחק מאיר מגור זצ"ל

"מהדרין מן המהדרין"

 

בשום מצווה ממצוות התורה, אין אנו מוצאים את הביטוי: "מהדרין מן המהדרין", כי אם במצוות נר חנוכה בלבד

 

מה הטעם לזה?

 

אלא, עונה על כך בעל "חידושי הרי"ם", ר' יצחק מאיר מגור זצ"ל:

 

שהרי לכאורה יש להקשות, מדוע היה צורך בנס?, וכי לא יכלו לחלק את השמן שמצאו ל 8- חלקים, ולהכין פתילות דקות מאד?


אין זאת, משיב הרב, כי אם משום שרצו להדר במצווה וחפצו שההדלקה תיעשה בהידור הראוי כבכל יום בבית המקדש, בשעה שעמד על תילו.

 

לכן, גם אנו בשעה שמדליקים את הנרות לפרסם את הנס... עלינו לעשות זאת בדרך של "מהדרין מן המהדרין".

 

חג אורים שמח!

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏