פנינים לחנוכה

"משל לחנוכה". לשאלתו של ה"בית יוסף": מדוע כללו חז"ל גם את היום הראשון במניין ימי החנוכה הרי הנס היה רק 7 ימים?! תשובה בדרך של "משל ונמשל לימי החנוכה"...

שמונה צרורות של מטבעות

 


מפורסמת שאלתו של ה"בית יוסף": 

מדוע קבעו שמונה ימים לזכר הנס, הרי היה שמן ליום אחד, כלומר, בעצם הנס היה לשבעה ימים?


 

בספר "קומץ מנחה" הובא תירוץ יפה בעזרת המשל הבא:

 

סוחר אחד הגיע לאל היריד והיו עמו 8 צרורות של מטבעות זהב כדי לסחור ולקנות. בהיותו בדרך, התנפלו על העגלה שלו שודדים ושדדו ממנו את כספו, אולם, צרור אחד נפל אל מאחורי מקום מושבו והשודדים לא השגיחו בו והניחוהו במקומו. 


כשהגיע הסוחר למקום היישוב, שכר פרשים אמיצים שירדפו אחר השודדים וישיבו לו את הגזילה. ועוד הוסיף הסוחר ונדר מעשר צדקה מהכסף שיושב לו.

 

ואכן, השיגו הפרשים עזי הנפש את השודדים ולאחר קרב קצר הכניעום ונטלו מהם את כל שללם, והשיבו הגזילה לבעליה. קיים הסוחר את נדרו, ומיהר להפריש מעשר מהגזלה שהושבה לו.

 

אולם, ויכוח התגלגל בינו לבין הגבאים.הסוחר טען, כי עליו להפריש רק מ 7- הצרורות, ואילו הגבאים דרשו ממנו כי יפריש גם מהצרור השמיני, ובפרט ממנו, כי אילו לא היה נשאר לו הצרור הזה לא היה יכול להשכיר את הפרשים, ולא היו משיבים לו הגזילה ולא היה נותר לו מאומה...


 

כן הוא הנמשל:

 

נס גדול אירע לאבותינו שהיוונים פשטו בכל בית המקדש וטימאוהו ואילו פך שמן קטן נותר בטהרתו, אלמלא כן, לא היה שמן כלל כדי שיחול עליו הנס, ויאירו הנרות שמונת ימים.

 

לזכר הנס הזה שגרם אח"כ לניסים האחרים כללו חז"ל גם את היום הראשון במניין ימי החנוכה...

 

חג אורים שמח
"משל לחנוכה">>>לקריאה לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏