בשלח- אין פריבילגיות!

"וורט לפרשת בשלח". ביאור נפלא בדברי הגמרא בזמן קריעת ים סוף: ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה?! הבנה נוספת בדברי הגמרא - חידוש עצום!!!

אין פריבילגיות!

הגמרא מביאה (מסכת מגילה, דף י' עמוד א'):

"...אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים, ואמר רבי יוחנן: מאי דכתיב (שמות יד כ): "וַיָּבֹא בֵּין מַחֲנֵה מִצְרַיִם וּבֵין מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל וַיְהִי הֶעָנָן וְהַחֹשֶׁךְ וַיָּאֶר אֶת הַלָּיְלָה] וְלֹא קָרַב זֶה אֶל זֶה כָּל הַלָּיְלָה"? 

בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה?!


אמר הרב רוזנבלום:
נראה שהפשט במדרש הוא: שכאשר בקשו מלאכי השרת לומר שירה על המצרים שטבעו, גער בהם הקב"ה ואמר: "מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה!?" - איך אתם יכולים להגיד שירה, שהמצרים - מעשה ידי טובעים?! 

והלא בנפול אויבך אל תשמח?!

ככה בדרך כלל מבינים את הגמרא...

אך יש כאן רעיון לגמרי אחר – מלאכי השרת דנו לגביי עונשם של המצרים - באיזה אופן הקב"ה יכלה אותם.

הם אמרו: "ריבונו של עולם, למה להרוג אותם במים?! אנחנו נשיר להם את שירת המלאכים... תפתח להם את האוזנים, והם ימותו!"

(כמו שהיה אצל סנחריב כשצר על ירושלים,  ביקשו מלאכי השרת לומר שירה וכששמעו החיילים שירת המלאכים מתו כולם ונפלו פגרים מתים...) 

אם כך אמרו המלאכים - בואו נשמיע להם שירה, וימותו כולם!

אמר הקב"ה – מה?! אני ייתן להם פריבילגיה לשמוע שירה?! 

מעשי ידי טובעים בים - זה העונש הראוי להם – וכי לילדים שלי הם שרו שירים?! 
את הילדים שלי הם שמו במים - הטביעו ביאור!

מידה כנגד מידה – הם הטביעו את ילדי גם אותם, אני אטביע במים! 

אני לא אתן להם פריבילגיה למות עם שירים!...

כמה יפים הם דברי חז"ל...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏