כשרות- "זהירות ממראית העין"

הודה צדקה זצל" הממחיש עד כמה נדרשת עירנות וזהירות בנושא הכשרות... לא בהכרח שאם אנשים יראי שמים נמצאים במסעדה או אפילו עם רואים בעלי חזות יושבים וסועדים בהכרח שהמקום אכן כשר... תמיד יש לבדוק...

"זהירות ממראית העין"

עד היכן צריכים להיזהר?
הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל נסע פעם בליווי תלמידיו להשתטח בתפילה על קברות הצדיקים בהרי הגליל. 

בדרכם חזרה, והם רעבים וצמאים, נכנסו לעיר טבריה, וחלפו על פני מסעדה אחת, שבתוכה ישבו וסעדו יהודים טובים, שמראם מעיד כי הם יהודים כשרים ויראי שמים. מיד נכנסו תלמידים אחדים למסעדה כדי להזמין מאכלים, ולא טרחו כלל לבדוק אם זו מסעדה כשרה, בהסתמכם על אותם יהודים, אשר בוודאי לא יאכלו במקום מפוקפק בכשרותו.

אולם הרב עצר בעדם. 
הוא הורה להם ללכת תחילה לברר מפי היושבים אצל השולחנות, האם זו מסעדה כשרה. לא הבינו התלמידים, מדוע הוא חושש, ואיך יעיזו להטיל דופי באנשים יראים ושלמים?!

אבל פקודת רבם הייתה קדושה בעיניהם, והם הלכו לשאול כפי שהרב הורה. 

בהפתעה גמורה שמעו את תשובת האנשים, כי בעצם זו מסעדה לא כשרה, בלא שום השגחה, אבל הם בקשו רשות מהבעלים להתיישב ליד השולחנות ולסעוד את ליבם, ואינם אוכלים חלילה מבישולי המקום, כי אם ממה שהביאו עמם מירושלים. 

התפלאו התלמידים מחכמת רבם, ועד היכן ערנותו וזהירותו מגעת, והכל מרוב יראת שמים.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏