יוה"כ - שטרות שפג תוקפן - לא מתקבלים!

ש - יום הכיפורים ועוד רגע קט ינעלו השערים... "משל ונמשל של החפץ חיים לעת נעילת שער"... מתאים כ- "דבר תורה לתפילת נעילה ביום הכיפורים"

שטרות שפג תוקפן - לא מתקבלים!

ספרי המוסר מזרזים את האדם שיכוון בתפילה זו המסיימת את היום הקדוש - תפילת הנעילה. 
יש לאדם להשתדל ככל יכולתו כיוון שאלה הרגעים האחרונים של היום הקדוש ועוד רגע קט ינעלו השערים... 

החפץ חיים המשיל את העניין הזה במשל נפלא:

לכפרי אחד שחסך שנים רבות כסף לנדוניה לכשישיא את בתו, שנה אחר שנה אגר את השטרות שהרוויח והיה מחביאם בביתו. 

כשהגיע יום אירוסי בתו, הלך והוציא את כל השטרות שחסך כדי לקנות את נדוניה לבתו. אך משבא לשלם למוכר בשטרותיו אלו, מאן המוכר לקבלם בטענה כי הם ישנים ועבר זמנם. 

הלך הכפרי לבנק ראה כי אנשים מגיעים עם שטרות קרועים ובלים ולאחר בדיקה כי החתימה שלימה וכשרה החליפו להם אותם בשטרות חדשים. 
הכפרי היה סמוך ובטוח כי גם לו יחליפו את השטרות שלו כי אינן קרועות כלל. אך זה לא קרה, כשהגיש הכפרי את השטרות הביט בהם הפקיד והחזירם לבעליהם. 

"מה איתך?!" צעק הכפרי על הבנקאי, "שטרות קרועים ובלויים קיבלת ואילו את שלי שהיו חדשים אינך מקבל? מדוע???" 

"אכן כן", השיב לו הפקיד: שטרותיך אמנם שמורים יפה אך עבר כבר זמנם, ונפסלו מטעם המלך, ואילו השטרות שאחרים הביאו, אמנם קרועים ובלויים אך החתימה עליהם עדיין תקפה. 

הנמשל ברור מאליו:

זהו עניין התפילה, כל עוד השערים פתוחים יש לנצל את הזמן ולהתפלל בכל הכוח, כי כשיינעלו השערים כבר לא יועילו כל הכוונות... 

כתוב ש "שערי דמעה לא ננעלו". בשעה יקרה זו יכול האדם לתקן את גזר דינו ע"י דמעותיו אם יבכה ויתחנן בלב שלם.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏