ויצא- "מנין השבטים כנגד חנוכה ופורים"

"וורט לשבת פרשת ויצא". מה הקשר בין השבטים לחנוכה ופורים? "מי היא האימא מְעַלְמָא דְאִתְּגַּלְּיָא?". "מי היא האימא מְעַלְמָא דְאִתְּכַּסְּיָא?". ידוע ששלושת הרגלים הם כנגד שלושת האבות: פסח כנגד אברהם. שבועות כנגד יצחק. סוכות כנגד יעקב. אבל למי שייכים חנוכה ופורים?...

"מנין השבטים כנגד חנוכה ופורים"


הזוהר הקדוש על פרשת השבוע ויצא מביא: 

שרחל אמנו נקראת (בלשונו) – האימא מְעַלְמָא דְאִתְּגַּלְּיָא 

ולאה אמנו נקראת השם האימא מְעַלְמָא דְאִתְּכַּסְּיָא.


ידוע שימי החנוכה והפורים חלוקים זה מזה...

הטור כותב בסימן תי"ז – "אמר לי אחי , ששלושת המועדים כנגד שלושת האבות, ושנים-עשר החודשים, כנגד שנים עשר השבטים".

פסח כנגד אברהם. שבועות כנגד יצחק. סוכות כנגד יעקב.


נשאלת השאלה:

אבל ישנם שתי מועדים מדרבנן – חנוכה ופורים. למי הם שייכים?


מביא הרב ברוך רוזנבלום:

חנוכה שייך ללאה, ופורים שייך לרחל.

חנוכה שייך ללאה, כי זה נעשה ע"י מתתיהו כהן גדול ובניו – הכוהנים משבט לוי.

פורים נעשה ע"י מרדכי ואסתר – מרדכי איש ימיני, שייך לרחל אמנו.


בחנוכה, לא רצו לעקור את הגוף, אלא את הנשמה. הנשמה היא מסתתרת, היא שייכת ללאה - לעַלְמָא דְאִתְּכַּסְּיָא.

בפורים, רצו להרוג את הגוף, רצו להשמיד להרוג ולאבד, את עַלְמָא דְאִתְּגַּלְּיָא, שם הנס בא, על ידי צאצאי רחל אמנו.


הדבר בא לידי ביטוי גם במפר הילדים של לאה ורחל:

לאה אמנו ילדה שישה ילדים (אם הבנים שמחה זו לאה)... אבל מייחסים לה שמונה, כי מצרפים את שתי הילדים של זילפה – גד ואשר - סה"כ: 8 ילדים.


רחל אמנו ילדה שתי בנים, יוסף ובנימין, אבל מייחסים לה עוד שתיים מבילהה - דן ונפתלי. עם זאת, בפרשת ויחי , מוציא יעקב את יוסף מן השבטים, ומכניס במקומם את מנשה ואת אפרים..


יוצא שיש – מנשה, אפרים, בנימין, דן ונפתלי – יוצא שלרחל אמנו סה"כ: 5 ילדים.


מכאן נבין, מספר ימי החג נמצאים בהלימה לכל אחת מאימהות השבטים: 

ימי החנוכה – שמונה. 

כי הנס של חנוכה, שייך לבני לאה  - שמונה ילדים... ולכן ימי החנוכה, הם שמונה ימים.


פורים, (אנחנו יודעים בסך-הכל על יום אחד... עם שושן פורים אז מקסימום זה עוד יום אחד, ואם יש שבת באמצע, אז זה פורים המשולש)...


אבל המשנה במסכת מגילה אומרת - מגילה נקראת בי''א בי''ב בי''ג בי''ד בט''ו לא פחות ולא יותר – יש אופציה של חמישה ימים לעשות את ימי הפורים...


כי הנס של פורים, שייך לבני רחל אמנו - חמישה ילדים... ולכן ימי הפורים הם חמישה ימים... © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏