יוה"כ - עברות שבין אדם לחברו

"דבר תורה קצר ליום הכיפורים". הסברו הנפלא של ה"חפץ חיים" שכל מי שיש לו שנאה על חברו, גם להקב"ה יש תרעומת עליו... מתאים כ- "דבר תורה קצר לכל נדרי"

עבירות שבין אדם לחברו 

 

במסכת יומא (דף פה.) נאמר: "כי על עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו!"

 

החפץ חיים היה מרבה לגנות את המידה הרעה הזו של "שנאת חינם" ואף כתב על כך בספרו "אהבת ישראל" ובין הדברים כתב כך:

 

"בטבע העולם שכל אב אוהב את בנו אהבה עזה, ולא זו בלבד אלא שכל מה שהאדם עמל בעולם הזה לפרנסתו ומחייתו, הוא בעיקר לטובת בניו אחריו. אם יגלה האב כי מאן דהוא שונא את בניו היקרים, תהיה לו תרעומת גדולה על אותו האיש". 

 

אם כך, אומר החפץ חיים:

 

הלא כל ישראל הם בניו של הקב"ה שנאמר: "בנים אתם לה' אלוקיכם". נמצא, כי כל מי שיש לו שנאה על חברו, בוודאי יש לה' תרעומת עליו כיוון שזה שונא את בניו!

 

ומי הוא אותו האיש הסכל והפתי הרוצה שמלך מלכי המלכים יתרעם עליו?!...

 

לשנה טובה תכתבו ותחתמו

 


סיפור ליום כיפור>>>לקריאה לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏