כשרות- "אכילת דגים עם בשר או חלב"

ת 'כשרות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "למה אסור לאכול בשר עם דגים ביחד?". "דין אפיית דגים ובשר ביחד". "דין צליית דגים ובשר ביחד". "דין דגים וחלב ביחד". "האם מותר לאכול פיצה עם טונה?". "ההבדל בין ספרדים לאשכנזים לגביי פיצה עם טונה"

"אכילת דגים עם בשר או חלב"


"חשש סכנה לצרעת"

אסור לאכול דגים עם בשר או עוף, מחשש סכנה לצרעת. ולכן לאחר שאכל את הדגים יקנח פיו וידיו במים, ויאכל משהו, ואחר כך יאכל את הבשר. (שח)

 

"אפיית דגים ובשר ביחד"

אין לאפות דגים ובשר בתא אחד בתנור יחד, אך אם כבר אפה אותם, יש להקל לאוכלם. ומכל מקום אם אחד מהם מכוסה, מותר לכתחילה לאפותם יחד. (שיח)

 

"צליית דגים ובשר ביחד"

מותר לכתחילה לצלות דגים ובשר יחד על הרשת, כשאינם נוגעים זה בזה, הואיל והריח מתפזר באויר ואינם נוגעים זה בזה. (שכ)

 

"דין דגים וחלב ביחד"

לבני ספרד אין לאכול גם דגים וחלב יחד, מחשש סכנה. ואולם יש מקומות שנהגו להקל בדגים וחמאה, ורשאים להמשיך במנהגם. אך בני אשכנז מקילים לגמרי בכל מאכלי חלב עם דגים. (שח)

 

"דין פיצה עם טונה"

לכתחילה אין לספרדי לאפות פיצה עם טונה וגבינה צהובה יחד מחשש סכנה. ואולם אם בטעות בשלו דגים בחלב, יש להקל לאכול. (שיד. ז כ)

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏