כשרות- "אפיית לחם חלבי"

מטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "איסור אפיית לחם חלבי". "דין אפיית לחם חלבי קטן לכמה אנשים". "היכר ושינוי בלחם חלבי". "דין עיסה מתוקה חלבית". "האם מותר לטגן סופגניות חלביות?"

"אפיית לחם חלבי"


"איסור אפיית לחם חלבי"

אסרו רבותינו ללוש עיסה עם חלב ולעשותה לחם, שמא יאכל הלחם עם הבשר. ואפילו אם בטעות אפה לחם כזה, אסור לאוכלו כלל.

 

"דין לחם חלבי קטן"

מותר לאפות לחם חלבי קטן, כשיעור שיספיק לו לסעודה אחת, שבמקרה זה אין חשש שיישאר לו ויבוא לאוכלו עם בשר. (סימן צז סעיף א)

 

"אפיית לחם חלבי קטן לכמה אנשים"

מותר לאפות כמה לחמים חלביים, כשיעור שיספיק לכל בני ביתו לסעודה אחת. אבל אין להתיר לאפות לכמה משפחות ולחלק להם, אפילו כמות של סעודה אחת לכל משפחה. (ה"ה רסו)


"היכר ושינוי בלחם חלבי"

מותר לאפות לחם חלבי גדול, באופן שעושה בלחם סימן והיכר של צורה משונה שאין רגילות לאפות כן, וכגון שעושה את הלחם בצורת מספר 8, שכיון שרואים את הלחם משונה משאר הלחמים, נזכרים שהוא חלבי. (סימן צז סעיף א)

 

"עיסה מתוקה חלבית"

הלש עיסה בסוכר והיא מתוקה, שאין דרך לאוכלה עם בשר, מותר לערב בעיסה חלב, כיון שאין חשש שיאכלה עם בשר. (ז מז)

 

"דין סופגניות חלביות"

על כן, מה שמוכרים היום סופגניות שמעורב בהן חלב, רשאים לעשות כן, אלא שחייבים הם להודיע לקונים שהן חלביות, כדי שלא יטעו לאוכלם בתוך שש שעות לאכילת בשר, מאחר שהרגילות היא שרוב הסופגניות הן פרווה.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏