כשרות- "מאכלים שהיו במגע עם חלב או בשר"

ך חוברת 'כשרות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: מה הדין בסלטים שנשארו מארוחה בשרית האם ניתן לאוכלם בארוחה חלבית?. "לחם שנשאר מארוחה בשרית האם ניתן לאוכלו בארוחה חלבית?". "האם צריך לייחד מלחייה לחלבי ומלחייה לבשרי?". "מה זה אומר 'בחזקת בשרי'?"

"מאכלים שהיו במגע עם חלב או בשר"

סלטים

סלטים שהיו בשולחן בארוחה בשרית והקפידו לקחת מהם במזלג נקי ללא שיגע בבשר, מותר לאכול מהם בארוחה חלבית. 

אבל אם לא נזהרו בזה, אין לאכול מהם בארוחה חלבית. ומכל מקום אם אוכל מהם לבד, אין צריך להמתין אחריהם שש שעות, כדי לאכול מאכלי חלב. (תנ)

 

לחם

פרוסות לחם שהיו מונחות על השולחן בארוחה בשרית, אין לאוכלן בארוחה חלבית. אולם כיכר לחם שנשאר ממנו, מותר לאוכלו בארוחה חלבית, כיון שנזהרים שלא יגע בו הבשר. (תנ)

 

טיפות חלב בסוכר

מותר בתוך שש שעות מאכילת הבשר, לשתות תה עם סוכר שהתערבו בו כמה טיפות חלב. וכן מותר לבחוש את התה בכפית חלבית. (תכח)

 

מלחיה

מלחיה פתוחה בלי מכסה, מן הראוי לייחד אחת לחלב ואחת לבשר. אולם מלחיה הסגורה במכסה, אין צריך לייחד שתי מלחיות. (שמה, תנג)

 

תבלינים

טוב מאוד להקפיד לייחד קופסת תבלינים למאכלי בשר לבד, וקופסת תבלינים למאכלי חלב לבד.

 

"חזקת בשרי"

מסעדה המוכרת מאכלי בשר וגם מאכלי פרווה כמו פלאפל, צ'יפס וכדומה, וכתוב על מאכלי הפרווה שהם 'בחזקת בשרי', דהיינו שבאותם מלקחיים שלוקח המוכר את הבשר, לוקח בהם גם את הפלאפל, ואינו נזהר לקחת במלקחיים אחרות, יש להבהיר להם שלא נכון כן, אלא ייחדו לעצמם מלקחיים אחרות למאכלי פרווה.

 ומכל מקום אם אינם נזהרים בזה, לא יאכל חלב יחד עם הפלאפל, אולם לאחר שאכל את הפלאפל, רשאי לאכול חלב, אף ללא המתנת שש שעות.

אך אם מטגנים שניצלים בסיר הטיגון של הפלאפל דין הפלאפל כבשרי לכל דבר.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏