כשרות- "ההמתנה בין חלב לבשר"

כשרות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "כמה זמן צריכים לחכות בין חלב לבשר?". "כמה זמן צריך להמתין אחרי גבינה צהובה על מנת לאכול בשר?". "מה זה מים אמצעיים?". ומה הדין אם הידיים נקיות?...

ההמתנה בין חלב לבשר

אחר שאכל מאכלי חלב, יאכל איזה מאכל שהוא וישטוף את פיו במים, ורשאי יהיה לאכול בשר מיד. והוא הדין אם אכל מאכלי חלב קשים, כמו גבינה צהובה או פיצה וכדומה. ואם יש לו נקבים בשיניים, יקפיד לנקותם היטב. (תלא, תמא. ז מג מד)

 

ואולם אחר שתיית חלב בלבד, אין צורך שיאכל כדי לקנח את פיו, ודי בהדחת הפה במשקה. (תמג. ז מג)

 

מים אמצעים

בין אכילת החלב לבשר, ישטוף את הידיים, מחמת שיירי הגבינה שנשארו בידיים. אולם אם רואה שידיו נקיות, אינו חייב לשטוף את ידיו. (תלא)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏