כשרות- "אכילת בשר וחלב על שולחן אחד"

כשרות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "דין אכילה על שולחן אחד בשר וחלב". "דין בשר וחלב לשניים האוכלים יחד על שולחן אחד". מהו היכר לבשר וחלב? ומה נחשב להיכר?. "שניים שאינם מכירים לעניין בשר וחלב". "האם יש היכר לשולחן בשר עם חלב באדם אחד?"

"אכילת בשר וחלב על שולחן אחד"


"אכילה על שולחן אחד בשר וחלב"

אסור לאכול בשר על השולחן, כאשר מונח חלב בצידו השני של השולחן. וכן להפך, אסור לאכול חלב על השולחן, כאשר מונח בשר בצידו השני. מכיון שיש חשש שיטעה האדם וייקח מן המאכל הסמוך אליו בטעות ויאכל. (שכה)


"שניים האוכלים יחד"

שניים האוכלים, זה חלב וזה בשר, אם הם מכירים זה את זה, אסור להם לאכול על שולחן אחד, מכיון שדרכו של האדם לכבד את מכרו, ויש חשש שמא בטעות ייתן לו מהמאכל האסור לו. (של)

 

שולחן גדול - שניים האוכלים על שולחן גדול, ויושבים בריחוק מקום עד כדי שאין האחד יכול להגיע לחברו בהושטת ידו, מותר להם לאכול על שלחן אחד. (שלט)

 

היכר

אם מניחים בין האוכל בשר לאוכל חלב, איזה חפץ שאינו רגיל להיות מונח על השולחן בעת האכילה, מותר להם לאכול יחד בשלחן אחד, אף שיושבים קרוב אחד לשני. שכיון שיש היכר, נזהרים שלא לקחת אחד מחברו. (שלב)

 

תנאי ההיכר

ההיכר בין הבשר לחלב, מלבד שצריך שיהיה חפץ שאינו רגיל להיות מונח על השולחן בעת האכילה, צריך גם שיהיה גבוה קצת, כדי שיהיה ניכר, כגון: כיכר לחם שלם שלא אוכלים ממנו בארוחה זו, או איזו קופסה שאין רגילות להניחה על השולחן, אבל טבעת או מפתח אינם נחשבים להיכר, כיון שאינם גבוהים. (שלד שלו)

 

קנקן שתייה - כיון שיש רגילות להניחו על השולחן אינו נחשב הפסק, אבל אם אינו רגיל להניחו על השולחן, נחשב הקנקן להפסק. (שלה)

 

"שניים שאינם מכירים לעניין בשר וחלב"

שניים שהזדמן להם לאכול במסעדה על שלחן אחד, ואינם מכירים זה את זה, רשאי אחד לאכול חלב והשני בשר, שכיון שאינם מכירים זה את זה, אין חשש שיתן האחד לשני ממאכלו. (של)

 

"היכר באדם אחד"

אין ההיכר הנ"ל מועיל, אלא רק כאשר שני בני אדם יושבים לאכול בשלחן אחד, אבל אם אדם אחד יושב לאכול חלב, ובצידו של השולחן מונח בשר, לא יועיל ההיכר, וצריך להוציא את הבשר מהשולחן. (שלט)

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏