שבת- "השבת השדכנית"...

על שכר של שמירת שבת", על נחישות של חייל לשמור את קדושת השבת ואיך קיבל את שכרו מושלם מאת ה' ובנה בית כשר ונאמן לתפארת מסורת ישראל סבא...

השבת השדכנית...

קובי - חייל לקראת סוף השירות הצבאי, איננו "דתי", אבל יש לו לב יהודי חם. 
בשלב מסוים החליט שהוא - איננו נוסע בשבת. אמנם איננו חוזר בתשובה - אבל שבת הוא שומר. 

סמוך לראש השנה, שהה בפעילות מבצעית של שמירה על אחד היישובים בשומרון. לקראת שבת, שהייתה מחוברת עם שני ימי ראש השנה, היה אמור להשתחרר לביתו לשלושה ימי חופשה. והנה מגיע יום שישי בצהרים - וקובי ממתין לצוות החיילים שאמורים להגיע ולהחליף אותו. 

הזמן חולף - והצוות מגיע רק כעשרים דקות לפני כניסת השבת, עקב מטען חשוד באזור, שגרם לעומס תנועה. קובי לא יודע מה לעשות. כל כך ציפה לחופשה הזו לאחר שבועיים מפרכים של פעילות! 
אם ישאר כאן - יפסיד את חופשתו, אבל אם יסע - בוודאי יחלל שבת, והוא הרי קיבל על עצמו שלא לנסוע בשבת! 
לאחר מחשבה, החליט שהוא לא יוצא ולא מחלל שבת, אלא נשאר לשבות בישוב עם הצוות שהגיע, מבלי שיעשה פעילות מבצעית. 

אחד החיילים הציע לו להתחלף עימו, שהוא ייסע וקובי ישמור במקומו, וכך יוכל לאחר מכן לקבל חופשה. 
אבל קובי לא הסכים אף לזאת - "אני לא לוקח על עצמי אחריות של חילול שבת של אדם אחר!" הוא נשאר בשבת וראש השנה בישוב, שם הוא הוזמן על ידי אחד התושבים לסעודות השבת והחג, ושמח שזכה להישאר במחיצת אנשים שומרי תורה ומצוות.

במשפחה שהתארח שאל שאלות, התעניין במצוות, ונהנה לשמוע דברי חכמה מתורת ה'. בצאת השבת והחג חזר למשמרתו. 
באחד מימי השבוע ניגש אליו בעל הבית שאירחו בראש השנה, ואמר לו שהוא הבחין שיש בו מידות טובות ולב יהודי חם, ולכן הוא מעוניין להציע לו את אחותו לשידוך, וכמובן שבעזרת ה' יתחזק יותר בתורה ובמצוות. הוא הסכים, והחליטו להיפגש. 

הבחורה מצאה חן בעיניו, ומיד לאחר שהשתחרר מהצבא התחתנו, כשהוא הולך ומתחזק בשמירת התורה והמצוות. כך זכה להקים בית נאמן בישראל עם אשה טובה והגונה, וזכה לבנים ובנות זרע ברך ה'. 

השבת השיבה לו כגמולו רוב טובה וברכה - לעולם הזה ולעולם הבא. 
(שבת כהלכה)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏