חיי שרה- "כולן שווים לטובה"

"פרשת חיי שרה וורט". חידוש של ר' עקיבא איגר על התורה המבאר את השאלה מדוע כותבת התורה בפסוק אחד פעמיים את המילים: "חיי שרה"? ואת דברי רש"י באופן מיוחד: "כולן שווים לטובה" מעובד משיחתו של הרב רוזנבלום שליט"א

"כולן שווים לטובה"


"וַיִּהְיוּ חַיֵּי שָׂרָה מֵאָה שָׁנָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה וְשֶׁבַע שָׁנִים שְׁנֵי חַיֵּי שָׂרָה"


שואלים חז"ל:

 מדוע אחרי כל אחד ואחד מהספרות, מופיעה המילה שנה?


משיב רש"י: 

"ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים". לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו, בת מאה כבת עשרים לחטא, מה בת עשרים לא חטאה, שהרי אינה בת ענשין, אף בת מאה בלא חטא, ובת עשרים כבת שבע ליופי: 

שני חיי שרה. כולן שווין לטובה.


בספר שניים מקרא, הוא מביא בשם ר' עקיבא איגר על התורה את השאלה:

מדוע מופיע פעמיים חַיֵּי שָׂרָה?


והוא משיב על פי מה שנאמר במדרש (בראשית רבה , פרשה ל): 

רַבִּי חֲנִינָא וְרַבִּי יוֹחָנָן תַּרְוֵיהוֹן אָמְרִין בֶּן אַרְבָּעִים וּשְׁמוֹנֶה שָׁנָה הִכִּיר אַבְרָהָם אֶת בּוֹרְאוֹ...  (ויש דעה גם של רַבִּי לֵוִי בְּשֵׁם רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר בֶּן שָׁלשׁ שָׁנִים הִכִּיר אַבְרָהָם אֶת בּוֹרְאוֹ ... אבל הוא הולך לפי הדעה השנייה) ואיתא בגמרא (מסכת יבמות כב, א) - וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי.


אם אתה מחשב גר שנתגייר = כקטן שנולד, זאת אומרת, שאברהם אבינו נולד, בגיל 48  וניפטר בגיל 175. ההפרש בניהם יהיה 127 (175-48 = 127).


יוצא שהשנים שהכיר אברהם אבינו את הבורא, הם 127 שנה, שהם בדיוק כמו שנותיה של שרה אמנו. 


לכן כתוב פעמיים חַיֵּי שָׂרָה, וזהו שאומר רש"י: "כולן שווין לטובה", כיון שהשנים שהכיר אברהם אבינו את בוראו היו בסך הכל 127 שנים, דע לך שבאמת לא כל שנותיו היו לטובה (כי בהתחלה הוא לא הכיר את בוראו), 


לעומתו אצל שרה - כל שנותיה הכירה את בוראה 127 שנה מלאים, לכן חוזרת התורה ואומרת: שְׁנֵי חַיֵּי שָׂרָה - כולן שווין לטובה.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏