הלכות שבת- משחקים לילדים בשבת

י שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "דין נתינת משחקים לילד קטן". "האם מותר לשחק בלגו בשבת, לבנות צורות בנינים ומגדלים ולפרקם?". "האם מותר לנפח בלון בשבת?". "האם מותר לקשקש ברעשנים וכלי נגינה שונים לתינוק בשבת?". "דין משחק בארגז חול בשבת". "דין השלמת פזל בשבת". "דין נדנדה הקשורה לעץ בשבת". "האם מותר להשתמש באופניים בשבת?". "איך היה הרב עובדיה יוסף זצ"ל מקרב את הבחורים ששיחקו כדור בשבת?"

משחקים לילדים בשבת 


"נתינת משחקים לקטן"

מותר לילד קטן [שלא הגיע לגיל 13] לשחק במשחקים שאינם פועלים באמצעות סוללה או חשמל. ומותר לגדול לתת לו בידיו את המשחק. (שבת ג קג)

 

אבני פלא [לגו]

מותר לשחק באבני פלא, ולבנות מהם צורות בנינים ומגדלים ולפרקם. ואין לחוש משום בונה או סותר, כיון שצורות אלו עשויות להתפרק ולא לקיום. ( שבת ג קא. שבת ה רצב)

 

"ניפוח בלון בשבת"

מותר לנפח בלון בשבת. ובטעם הדבר, עיין להלן בניפוח כרית בשבת לשבת עליה (שבת ג שע, שעג). אך אסור לקושרו, כיון שלא עשוי לפותחו [כמבואר לעיל במלאכת קושר], אבל רשאי ללפף עליו סרט נייר או לסוגרו בגומיה.

 

"כלי שיר לתינוק בשבת"

כתב מרן בשולחן ערוך (סימן שלט ס"ג): אסור לקשקש באגוז לתינוק או לשחק בו בזוג [פעמונים] כדי שישתוק, כל זה וכיוצא בו אסור, גזירה שמא יתקן כלי שיר. עכ"ל. על כן, אין לקשקש ברעשנים וכלי נגינה שונים לתינוק. ומכל מקום, אין צריך להסיר את הפעמונים התלויים בעריסת התינוק, וכשהוא מנענע בהם משמיעים לו קול.

 

"משחק רכבת בשבת"

מותר לתת לילדים לשחק ברכבת [בלי סוללות] המשמיעה קול בהליכתה, אם אינו קול של שיר. וכן מותר למתוח את הקפיץ שגורם להסיע את הרכבת. (אגרות משה, באר משה, מנחת שלמה, אור לציון, משנה הלכות, נחלת לוי, אדני פז. ה"ע ד רמא. שבת ג קג. שבת ה רנט)


"משחק בארגז חול בשבת"

חול, הוא מוקצה מחמת גופו. אולם, אם ייחדוהו לשימוש מסויים, מותר לטלטלו. ולכן רשאי הקטן לשחק בארגז חול ים שהוא יבש. אך בחול שיש בו לחות, אם הוא קטן שהגיע לגיל חינוך, יפרישהו אביו שלא ישחק בו כלל. (סימן שמג ס"א. ב שסג)

 

"השלמת פזל בשבת"

מותר לשחק בפזל של תמונות וציורים שונים כיציאת מצרים, מועדי ישראל ועוד, וכן פזל עם אותיות וכיתובים שונים. (כמבואר לעיל במלאכת כותב)

 

גולות. חמש אבנים.

מותר לילדים לשחק בגולות או חמש אבנים על גבי קרקע מרוצפת, אבל לא על עפר, שמא יחפרו או ישוו את הגומות שבעפר. (כמבואר לעיל במלאכת חורש)

 

"קפיצה בחֶבֶל בשבת"

מותר לילדים לקפוץ בחבל על גבי קרקע מרוצפת (ה"ע ד רמא). ועיין בשולחן ערוך (סימן שא ס"ב) שכתב: "בחורים המתענגים בקפיצתם ומרוצתם, מותר."

 

"נדנדה הקשורה לעץ בשבת"

נדנדה שהחבל שלה קשור ישירות לעץ, אסור להתנדנד עליה, אבל אם היא תלויה במסמר התקוע בעץ, מותר להתנדנד עליה, ובלבד שהאילן חזק ולא יתנדנד. (כמבואר לעיל במלאכת קוצר)

 

"השימוש באופניים בשבת"

ילדים קטנים שלא הגיעו לגיל חינוך [פחות מגיל 6], רשאים לנסוע על בימבה או על אופניים עם שלושה גלגלים, שהכול יודעים שהם למשחק הילדים בלבד, אבל לגדולים כבר התבאר לעיל (דיני הליכה וריצה  בשבת) שאין להתיר. (שבת ד מ)

 

"השימוש בכדור בשבת"

כתב מרן בשלחן ערוך (סימן שח סעיף מה): "אסור לשחק בשבת ויום טוב בכדור". על כן, יש להזהיר את אותם התועים, ומבלים את זמנם ביום שבת הקדוש במשחקי כדורגל וכדורסל. ואמרו בתלמוד ירושלמי: "עיר שמעון חרבה, בגלל שהיו משחקים בה בכדור בשבת". ומכל מקום יש להקל לקטנים לשחק בכדור על גבי קרקע מרוצפת. (שבת ג צט)

 

וכה היה מנהגו של מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל לפני כחמישים שנה בהיותו גר ברחוב אלקנה בשכונת תל ארזה בירושלים. היה הולך בכל שבת למסור שיעור בצהריים בבית הכנסת "אוהל רחל" לעדת הפרסים בשכונת שמואל הנביא, [בגבאותו של חכם אליהו אבא שאול זצ"ל אביו של מורנו ורבנו הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל], ובדרכו היה עובר מרחוב דוד שבשכונת הבוכרים, והיו שם בחורים צעירים המשחקים 'סטנגה' בכדור בכל שבת, והרב בחִינו ובמתק שפתיו, היה אוחז בעדינות בידו של ראש הקבוצה ולוקח אותו עמו לשיעור, וכך כל הבחורים היו באים לשיעור, ושותים בצמא את דבריו...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏